BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Winkler Renata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Bariery internacjonalizacji organizacji
Barriers to the Internationalisation of Organisations
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 747, s. 75-82, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja działań przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo wielonarodowe, Zachowania organizacyjne, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Kultura organizacji, Obszary problemowe
Globalization of enterprise activity, Multinational enterprise, Organisational behaviour, Enterprise internationalization, Corporate culture, Problem areas
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono pewne utrudnienia i obszary problemowe, z jakimi może się zetknąć organizacja w trakcie procesu internacjonalizacji. Wskazano i omówiono niektóre z nich - zarówno te warunkowane czynnikami natury wewnętrznej, jak i zewnętrznej.

In this article, the author examines the internationalisation of economic activities, beginning with a discussion of internationalisation and presenting the conditions for the intensification of this process. Concentrating on the micro scale of this phenomenon, the author presents the motivations for internationalisation and the challenges that an organisation must face in this process. The main part of the article is devoted to the limitations of and barriers to internationalisation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson D., Ackerman Anderson L., Beyond Change Management. Advanced Stra tegies for Today's Transformational Leaders, Jossey-Bass-Pfeiffer, A. Wiley, San Francisco 2001.
 2. Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 3. Dębicki M., Prawo - źródło barier w działalności międzynarodowej przedsiębiorstw [w:] Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa, pod red. M.K. Nowakowskiego, Wydawnictwo Key Test, Warszawa 1997.
 4. Gabryś L., Proces internacjonalizacji gospodarczej a funkcje współczesnego państwa [w:] Procesy internacjonalizacji we współczesnej gospodarce światowej, pod red. T. Sporka, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2000.
 5. Galán J. I, Galende J., Gonzàlez-Benito J., Determinant Factors of Internationa Development: Some Empirical Evidence, „Management Decision” 1999, vol. 37, no. 10.
 6. Griffin R.W., Pustay M.W., International Business, Addison Wesley, New York 1995.
 7. Hashai N., Almor T., Gradually Internationalizing 'Born Global' Firms: an Oxymoron?, „International Business Review” 2004, vol. 13, no. 4.
 8. Javalgi R.G., Griffith D.A., White D.S., An Empirical Examination of Factors Influencing the Internalization of Service Firm, „The Journal of Services Marketing” 2003, vol. 17, no. 2/3.
 9. Knight G.A., Cavusgil S.T., Innovation, Organizational Capabilities, and the Born-global Firm, „Journal of International Business Studies” 2004, vol. 35. no. 4.
 10. Knowledge, Internationalization of the Firm, and Inward-outward Connection, T. Karlsen, P.R. Silseth, G.R. Benito, L.S. Welch, „Industrial Marketing Management" 2003, vol. 15, no. 32.
 11. Leksykon zarządzania, pod red. M. Adamskiej, Difin, Warszawa 2004.
 12. Orłowska R., Międzynarodowe organizacje gospodarcze a globalne problemy handlu międzynarodowego [w:] Handel międzynarodowy 2002 - stan i kierunki rozwoju. Materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej, pod red. K. Budzowskiego i S. Wydymusa, AE w Krakowie, Katedra Handlu Zagranicznego, Kraków 2002.
 13. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 14. Seyf A., Can Globalisation and Global Localisation Explain Foreign Direct Investment? Japanese Firms in Europe, „International Journal of the Economics of Business” 2001, vol. 8, no. 1.
 15. Shi Y., Internationalisation and Evolution of Manufacturing Systems: Classic Process Model, New Industrial Issues, and Academic Challenges, „Integrated Manufacturing Systems” 2003, vol. 14, no. 4.
 16. Sporek T., Internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Teoria i współczesność [w:| Procesy internacjonalizacji we współczesnej gospodarce światowej, pod red. T. Sporka, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2000.
 17. Szromnik A., Figiel A., Porównanie etnocentrycznej orientacji konsumentów w wybranych krajach europy środkowo-wschodniej [w:] Handel międzynarodowy 2002 - stan i kierunki rozwoju. Materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej, pod red. K. Budzowskiego i S. Wydymusa, AE w Krakowie, Katedra Handlu Zagranicznego, Kraków 2002.
 18. Szymański W., Globalizacja: wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu