BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banachowicz Beata
Tytuł
Public governance - nowe podejście do zarządzania rozwojem lokalnym
Public Governance - New Concept of Management in Local Development Processes
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1161, s. 613-622, bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Zarządzanie gminą, Techniki zarządzania, Zarządzanie innowacyjne, Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
Local development, District management, Management techniques, Innovative management, Local government units
Uwagi
summ., Zsfg.
Abstrakt
Autorka przedstawiła aspekty zarządzania publicznego (public governance), które daje wysoki poziom efektywności organizacyjnej w procesie formułowania założeń polityki rozwoju lokalnego i regionalnego. W drugiej części artykułu podkreśliła potrzebę budowania i wdrażania regionalnych systemów innowacyjnych, jako element rozwoju jednostek samorządu terytorialnego (JST). Jako przykład, autorka omówiła Regionalną Strategię Innowacyjną, opracowaną w regionie łódzkim.

The aim of this paper is to present the change from traditional rule-book administration towards public governance in Lodz Region. The paper an investigates innovative approach towards local and regional management which includes following aspects: • governance - relation between government and local society, NGO's, entrepreneurs and other actors at local and regional level, • social capital - the importance of human capital for development of communities, • regional innovation strategy (RIS) - improving competitiveness of regions and communes. The success of this innovative approach demands overcoming number of barriers occurring within implementation processes. It point who is the subject of city and regional management, how should public offices be managed (not administrated), how the process of local and regional management should be organized to improve competitiveness of the region and increase development processes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Karczmarek B., Sikorski Cz., Podstawy zarządzania. Zachowania organizacyjne, Absolwent, Łódź 1995.
  2. Kowalczyk L., Nowoczesne koncepcje w zarządzaniu organizacjami publicznymi, [w:] Zarządzanie w sektorze publicznym, red. B. Kożuch, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2003.
  3. Mieszkowska K., Zarządzanie obszarami metropolitalnymi - doświadczenia i nowe możliwości, komunikat na konferencji Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych, Łódź 2005.
  4. Osborne, D. & Gaebler, T., Rządzie inaczej, Media Rodzina of Poznań, Poznań 1998.
  5. Pszczółkowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław--Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu