BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słaby Teresa
Tytuł
Systemy wskaźników społecznych w polskich warunkach transformacji rynkowej
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 1994, nr 392, 263 s., aneksy, bibliogr. 166 poz.
Słowa kluczowe
Poziom życia, Polityka społeczna państwa, Statystyka w naukach społecznych, Wskaźniki społeczne, Analiza danych statystycznych, Społeczne koszty transformacji gospodarczej
Living standard, Social policy, Statistics in the social sciences, Social indicators, Statistical data analysis, Social costs of economic transition
Abstrakt
Przedstawiono zarys problemów definicyjnych w systemie wskaźników społecznych oraz próbę statystycznej specyfikacji tego problemu. Następnie zaprezentowano doświadczenia polskie, w których wskaźniki obiektywne zostały zastosowane jako miary poziomu życia oraz przedstawiono dorobek i propozycje w zakresie badań nad jakością życia z wykorzystaniem wskaźników subiektywnych. Zaproponowano także zmiany w systemie wskaźników społecznych (obiektywnych i subiektywnych), które mogą w większym stopniu odpowiadać bieżącym i przyszłym potrzebom krajowej statystyki społecznej w ujęciu strukturalnym. Praca zwiera aneksy: metodologiczne - prezentujące problemy agregacji wskaźników społecznych i ich komparatywności; statystyczne - zawierające prezentacje diagnostycznych i prognostycznych wskaźników społecznych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu