BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gadawska Jolanta
Tytuł
Ciche rezerwy z punktu widzenia zasad rachunkowości
Hidden Reserves in the Aspect of Accounting Principles
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (9), 2002, nr 960, s. 85-93, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość finansowa, Zasady rachunkowości, Aktywa, Kapitał przedsiębiorstwa, Wycena aktywów kapitałowych, Pomiar i wycena w rachunkowości, Rezerwy
Financial accounting, Accounting principles, Assets, Business capital, Capital asset valuation, Measurement and valuation in accounting, Reserves
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie tworzenia rezerw jawnych i cichych z punktu widzenia zasad rachunkowości. Szczególną uwagę autorka kieruje na ciche rezerwy. Rezerwy ciche nie wynikają z przepisów rachunkowych. Mogą być wynikiem błędów w wycenie, czynników zewnętrznych lub zamierzeń osób zarządzających. Rezerwy te mają swoje źródło w zasadzie ostrożnej wyceny. Nie są wykazywane bezpośrednio w ewidencji ani w sprawozdaniu finansowym, mimo to mogą występować niejawnie w pozycjach bilansowych.

Hidden reserves are an important accounting issue. Legal act does not regulate creating hidden reserves. These reserves originate from the principles of prudent evaluation. Hidden reserves are not indicated in evidence of financial reports, however they can appear as reporting items. Hidden reserves can result from the purposes of management, assessment errors or external factors. Creating hidden reserves leads to blurring the accounting information, though. In order to update data and increase their utility it is advisable to audit (if possible) creating hidden reserves. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gmytrasiewicz M.: Rezerwy w rachunkowości. Wyd. Difin, Warszawa 2001.
  2. Krzywda D.: Rachunkowość finansowa. Wyd. FRR w Polsce, Warszawa 1999.
  3. Nowak E.: Leksykon rachunkowości. Wyd. PWN, Warszawa 1996.
  4. Penc J.: Leksykon biznesu. Wyd. Placet, Warszawa 1997.
  5. Skrzywan S.: Mała encyklopedia rachunkowości. Wyd. IV. Wyd. PWE. Warszawa 1971.
  6. Szymański K.G.: Rachunkowość i podatki. Wyd. Difin, Warszawa 2000.
  7. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. (DzU nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-1278
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu