BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wątorek Bogumiła
Tytuł
Wpływ polityki lokacyjnej na wynik finansowy zakładów ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych
An Influence of Investment Activity on Financial Results of the Non-life Insurance Companies
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (1), 2004, nr 1012, s. 221-233, bibliografia 33 poz.
Słowa kluczowe
Towarzystwa ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia osobowe, Ubezpieczenie majątku, Wynik finansowy, Rachunek wyników
Insurance company, Personal lines insurance, Property insurance, Financial performance, Income statement
Uwagi
summ.
Abstrakt
W zmieniających się warunkach gospodarczych coraz częściej pojawia się konieczność oceny działalności zakładów ubezpieczeń. Instrumentem pozwalającym na ocenę kondycji zakładu ubezpieczeń jest analiza finansowa, obejmująca analizę wskaźnikową, analizę struktury i dynamiki bilansu oraz analizę struktury i dynamiki rachunku zysków i strat. Rachunek zysków i strat podaje dokładnie, jakiego typu przychody i jakiego typu koszty wpłynęły na wynik finansowy. W niniejszej pracy opisane zostały wpływy polityki lokacyjnej na wysokość wyniku finansowego zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w dziale II.

The article deals with the problem of financial results of Polish non-life insurance companies. It describes the main factors which have an influence on results and the role of an investment activity. The analyses shown in the paper prove that the investment profit leads to the growth of the financial gross profit or lets cover the technical loss on the whole or in part. As it is stressed at the end of the paper investment activities of insurance companies should of course be undertaken in accordance with the law.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuletyn Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń za rok 1998, Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń, Warszawa 1999.
 2. Biuletyn Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń za rok 1999, Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń, Warszawa 2000.
 3. GUS - Informacje i opracowania statystyczne. Podmioty prowadzące działalność ubezpieczeniową w 2001 r., Warszawa 2002.
 4. Jajuga K., Ryzyko ubezpieczyciela związane z zarządzaniem lokatami kapitałowymi, [w:] Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach, red. W. Ronka-Chmielowiec, AE, Wrocław 2000.
 5. Łazowski J., Wstąp do nauki o ubezpieczeniach, Wydawnictwo Prawnicze Lex, Sopot 1998.
 6. Piątek J., Zasady rachunkowości ubezpieczeniowej, [w:] Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej - tom 2, red. A Wąsiewicz, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1994.
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 grudnia 2000 r. w sprawie zezwolenia ogólnego na uznawanie za aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywów znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU 2000 nr 121, póz. 1294).
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości ubezpieczycieli (DzU 1994 nr 140, póz. 791 z późn. zm.).
 9. Sprawozdanie finansowe - "Fiat" Ubezpieczenia Majątkowe SA, Monitor Polski B nr 459 póz. 4973, 2002 r.
 10. Sprawozdanie finansowe - AIG Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA, Monitor Polski B nr 301 póz. 3248, 2002 r.
 11. Sprawozdanie finansowe - Bankowe Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Heros" SA, Monitor Polski B nr 245 póz. 2643, 2002 r.
 12. Sprawozdanie finansowe - Daewoo TU SA, Monitor Polski B nr 371 póz. 4009, 2002 r.
 13. Sprawozdanie finansowe - Korporacja Ubezpieczeniowa Filar SA, Monitor Polski B nr 231 póz. 2495, 2002 r.
 14. Sprawozdanie finansowe - Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA, Monitor Polski B nr 278 póz. 3005, 2002 r.
 15. Sprawozdanie finansowe - Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne SA, Monitor Polski B nr 264 póz. 2849, 2002 r.
 16. Sprawozdanie finansowe - Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, Monitor Polski B nr 84 póz. 904,2002 r.
 17. Sprawozdanie finansowe - Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia SA, Monitor Polski B nr 104 póz. 1118, 2002 r.
 18. Sprawozdanie finansowe - Towarzystwo Ubezpieczeniowe "Compensa" SA, Monitor Polski B nr 80 póz. 861, 2002 r.
 19. Sprawozdanie finansowe - Towarzystwo Ubezpieczeniowe "Europa" SA, Monitor Polski B nr 482 póz. 5231, 2002 r.
 20. Sprawozdanie finansowe - Towarzystwo Ubezpieczeniowe "Samopomoc" SA, Monitor Polski B nr 331 póz. 3581, 2002 r.
 21. Sprawozdanie finansowe - Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Polska SA, Monitor Polski B nr 199 póz. 2134, 2002 r.
 22. Sprawozdanie finansowe - Towarzystwo Ubezpieczeniowe Inter Polska SA, Monitor Polski B nr 495 póz. 5362, 2002 r.
 23. Sprawozdanie finansowe - Towarzystwo Ubezpieczeniowe PBK SA, Monitor Polski B nr 134 póz. 1427, 2002 r.
 24. Sprawozdanie finansowe - Towarzystwo Ubezpieczeniowe Winterthur SA, Monitor Polski B nr 249 póz. 2698, 2002 r.
 25. Sprawozdanie finansowe - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Partner" SA, Monitor Polski B nr 216 póz. 2326, 2002 r.
 26. Sprawozdanie finansowe - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" SA, Monitor Polski B nr 222 póz. 2392, 2002 r.
 27. Sprawozdanie finansowe - Towarzystwo Ubezpieczeń w Rolnictwie i Gospodarce Żywnościowej "Agropolisa" SA, Monitor Polski B nr 362 póz. 3905, 2002 r.
 28. Sprawozdanie finansowe - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "Cuprum", Monitor Polski B nr 156 póz. 1663, 2002 r.
 29. Sprawozdanie finansowe - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "Florian", Monitor Polski B nr 442 póz. 4793, 2002 r.
 30. Sprawozdanie finansowe - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "Wielkopolska" (obecnie: "Concordia Wielkopolska" Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych), Monitor Polski B nr 473 póz. 5134, 2002 r.
 31. Sprawozdanie finansowe - Zurich Towarzystwo Ubezpieczeń SA, Monitor Polski B nr 344 póz. 3711, 2002 r.
 32. Ustawa z 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (DzU 1996 nr 11, póz. 62 z późn. zm.).
 33. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity znowelizowanej Ustawy o rachunkowości, DzU 2002 nr 76).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0704
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu