BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korenik Dorota
Tytuł
Wypowiedzenie umowy kredytu bankowego w warunkach polskich
Termination of Bank Credit Contract Under Polish Circumstances
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (9), 2002, nr 960, s. 114-122, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Banki komercyjne, Kredyt bankowy, Umowa kredytowa, Zabezpieczenie kredytów, Prawo bankowe, Przegląd literatury
Commercial banks, Bank credit, Credit agreement, Securities loans, Banking law, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera przegląd opinii na temat jednostronnego wypowiedzenia umowy kredytu bankowego przez bank lub przez kredytobiorcę. Autorka analizuje jak wygląda instytucja wypowiedzenia umowy kredytu przysługująca bankowi komercyjnemu oraz sytuacja prawna kredytobiorcy.

In the report entitled "Termination of bank credit contract under Polish circumstances" various opinions have been reviewed as to the possibilities, conditions and scope of utilisation of the institution of credit contract termination by each of the parties to the contract. The consequences of the termination for each party of the obligation have also been presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czachórski W.: Zobowiązania. Zarys wykładu. PWN, Warszawa 1995.
 2. Janczyk M.: Wypowiedzenie umowy kredytowej. "Przegląd Prawa Handlowego" 1997 nr 4.
 3. Klein A.: Problem jednostronnego ukształtowania czasu trwania zobowiązaniowego stosunku prawnego o charakterze ciągłym. [w:] Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Kraków 1994.
 4. Maja A.: Wypowiedzenie umowy kredytu w nowym prawie bankowym. "Fiskus" 1998 nr 4.
 5. Ohanowicz A.: Zobowiązania. Zarys według kodeksu cywilnego. Część ogólna. Warszawa-Poznań 1965.
 6. Pyzioł W.: Umowa o kredyt bankowy. Kraków 1986.
 7. Pyzioł W., Tracz G.: Wypowiedzenie umowy kredytowej. "Prawo Bankowe" 1994 nr 4.
 8. Radwański Z.: Uwagi o zobowiązaniach trwałych (ciągłych) na tle kodeksu cywilnego. [w:] Studia cywilistyczne. T. 13-14. Kraków 1969.
 9. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe. Tekst jednolity: DzU 1991 nr 118, poz. 512.
 10. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 1996 r. (III CZP 5/96 OSNC nr 5 poz. 69 z 1996 r.).
 11. Wiśniewski T.: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia zobowiązania. T. 1. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1999.
 12. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 1987 r. (IV CR 195/87 OSNC 1989/1/16).
 13. Wyżyn-Urbaniak K.: Ustawowe prawo odstąpienia od umowy wzajemnej jako środek ochrony wierzyciela w razie zwłoki dłużnika. "Przegląd Sądowy" 1995 nr 11-12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-1278
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu