BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siekierski Krzysztof
Tytuł
Pożyczki według nowych regulacji ustawy o rachunkowości
Loans under New Regulations of the Accounting Law
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (1), 2004, nr 1012, s. 281-289, bibliografia 5 poz.
Słowa kluczowe
Ustawa o rachunkowości, Pożyczki bankowe, Pożyczki walutowe, Ewidencja księgowa
Accounting Act, Bank loans, Foreign currency loans, Accounting records
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opracowanie omawia ujęcie i wycenę pożyczki w bilansie zarówno pożyczkobiorcy jak i pożyczkodawcy według znowelizowanej ustawy o rachunkowości która weszła w życie od 1 stycznia 2002 r. Nowelizacja ustawy zastąpiła pojęcie „inwestycje rozpoczęte” określeniem „środki trwałe w budowie” i jednocześnie wprowadziła całkiem nową kategorię „inwestycje” do których zaliczamy m.in. udzielone pożyczki.

According to the Accounting Law loans are classified as financial instrument. This category appeared (he first time in Polish Accounting Law after the amendment has been made in 9th October 2000. There were completely new principles implemented concerning valuation of loans. Starting from 1st January 2002 the valuation is performed on the basis of adjusted purchase cost and effective interest rate. Correct application of accepted valuation policies is essential for valid presentation of assets and liabilities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  2. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P., Inwestycje finansowe, AE, Wrocław 1998.
  3. Komentarz do znowelizowanej Ustawy o rachunkowości, red. B. Lisiecka-Zając, E. Walińska, J. Hryniuk, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych z 12 grudnia 2001 r. (DzU 2001 nr 149, póz. 1674).
  5. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. (DzU nr 121, póz. 591 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0704
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu