BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pollok Artur (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Wałęga Grzegorz (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Oszczędzanie jako gromadzenie majątku
Źródło
Nowe Życie Gospodarcze, (dodatek) - Gospodarstwo domowe. Wymiar społeczno-ekonomiczny, 2007, 24, s. I-V, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Budżet gospodarstwa domowego, Gospodarstwa domowe, Konsumpcja gospodarstw domowych, Badania statystyczne, Badania konsumenckie, Wydatki gospodarstw domowych
Budgets of households, Households, Consumption in household, Statistical surveys, Consumer research, Household expenditures
Abstrakt
Autor stara się odpowiedzieć na pytanie co składa się na majątek gospodarstwa domowego oraz jakie czynniki wpływają na wybór form gromadzenia majątku przez gospodarstwa domowe. Opisane zostało jakie formy lokat finansowych mają do dyspozycji gospodarstwa domowe. Dokładnie omówiono segmenty rynku finansowego, stwierdzając, że gospodarstwa domowe są w mniejszym lub większym zakresie obecne na każdym z omówionych segmentów.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Deniszczuk L, Kudrycka l., Zagrobelny M., Ocena stanu zasobów gospodarstw domowych w okresie transformacji, „Z prac instytutu", nr 23, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1995
 2. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003
 3. Finansowe rynki kapitałowe. Przypadek polskich lat dziewięćdziesiątych, pod red. W. Milo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 4. Głogowski E., Munch M., Nowe usługi finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996
 5. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1998
 6. Jajuga K., Kuziak K., Markowski R, Inwestycje finansowe, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrodaw 1997
 7. Korenik D., Oszczędzanie indywidualne w Polsce. Produkty różnych pośredników i ich atrakcyjność, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrodaw 2003
 8. Kultys J., Ryzyko, niepewność i konflikt w działalności gospodarczej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1995
 9. Liberda B., Stopy oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce [w:] Determinanty oszczędzania w Polsce, pod red. B. Liberdy, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 1999
 10. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004
 11. Pollok A., Zasoby finansowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego. Stan - uwarunkowania -perspektywy, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 537, Kraków 1999
 12. Rytelewska G., Gospodarstwa domowe na rynku usług finansowych [w:] System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte, pod red. B. Pie-trzaka i Z. Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997
 13. Socha J., Rynek papierów wartościowych w Polsce, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu „Olympus", Warszawa 2003
 14. System płatniczy w Polsce, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2002.
 15. Wärneryd K.-E., Oszczędzanie [w:] Psychologia ekonomiczna, pod red. T. Tyszki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-5784
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu