BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalczyk Lucjan
Tytuł
Elektroniczne usługi publiczne : Zarys problemów dotyczących kadr i edukacji informatycznej w administracji publicznej
Public e-Services : Some Problems Concerning Workers and their IT Education in Public Administration - Outline
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1161, s. 600-612, bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Usługi publiczne, Systemy informatyczne, Społeczeństwo informacyjne, Szkolenie pracowników
Public administration, Public services, Computer system, Information society, Manpower training
Uwagi
summ., Zsfg.
Abstrakt
Autor przedstawił zarys problemów dotyczących kadr i edukacji informatycznej w administracji publicznej. Odniesienie się do tych problemów w erze społeczeństwa informacyjnego, autor uznał za zasadne, ze względu na rolę administracji publicznej, która z jednej strony nie może pozostać za sektorem prywatno-biznesowym w korzystaniu z nowoczesnych technologii i systemów informatycznych, z drugiej powinna być kreatorem rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zdaniem autora, pracownicy sfery usług publicznych, ich postawa, kompetencje i sprawność działania z wykorzystaniem nowoczesnych systemów informatycznych, nie pozostają bez wpływu na procesy społeczno-gospodarcze na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

With regard to low intenzity of utilizing IT technologies and systems in the public sector (and public services in particular) in Poland as compared with other EU member states, the paper presents: theoretical context, including the concept of information society in relation to the public sector and public services, some IT systems meeting the relevant legal criteria and suitable for implementation in the public sector, the role of public sector workers and their education in the process of transformations related to the implementation and practical use of IT technologies and systems in public services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, www.kbn.gov.pl.
 2. eEurope realizacja idei Społeczeństwa Informacyjnego w Unii Europejskiej i w Polsce, www. warszawa, mazowsze.pl.
 3. Elektroniczny Urząd, www.e-urząd.eu.pl.
 4. Filipiak B., Rola kadr sektora publicznego w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2006, nr 3-4.
 5. Grytner R.A., Zintegrowane Biblioteki Procedur narzędzie do budowy taniej, sprawnej i nowoczesnej administracji publicznej, "Elektroniczna Administracja", 2006, nr 2(3).
 6. Kaczmarek-ŚIiwińska M., Stan e-government w Polsce, "E-mentor" 2004, nr 5(7).
 7. mis-Partner21/Urzędy w Urzędzie Miasta Tychy, www.mis.com.pl.
 8. Narodowa strategia rozwoju dostępu do szerokopasmowego Internetu na lata 2004-2006, MNil, Warszawa 2003.
 9. Raport Bangemanna. Zalecenia dla Rady Europejskiej. Europa i społeczeństwo globalnej informacji, www.cyberbadacz.republika.pl
 10. Rybiński T., Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie w administracji publicznej, "Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania przedsiębiorczości" 2005, nr 1.
 11. Sartorius W., Społeczeństwo informacyjne w Narodowym Planie Rozwoju, "Elektroniczna Administracja" 2005, nr 1.
 12. Społeczeństwo informacyjne, www.infoport.pl.
 13. Stempowski Z., Administracja wirtualna a relacje z klientami, www. crm-abc.pl.
 14. Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej - ePolska na lata 2004-2006, MNil, Warszawa 2003.
 15. Swianiewicz P., Wirtualny samorząd i demokracja lokalna, "Samorząd Terytorialny" 2006, nr 4.
 16. System ERP dla ratusza, www.erp-view.pl.
 17. System "GMINA - NOWA GMINA - SQL '/"PRO POWIAT-NOWY PRO - POWIAT - SQL", ZETO Olsztyn 2006.
 18. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (DzU nr 64, poz. 564 i 565).
 19. W kierunku społeczeństwa informacyjnego, MNil, Warszawa 2005.
 20. Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. A. Pocztowski, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004.
 21. Zieliński M., Wzorzec systemu informatycznego w zarządzaniu gminą, "Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania przedsiębiorczości" 2005, nr 1.
 22. Zintegrowany System Zarządzania Informacją i Obiegiem Dokumentów El-Dok SYSTEM, ZETO Lublin 2006.
 23. Zwierzchowski Z., Informatyka wciąż kuleje, "Rzeczpospolita" 2006, nr 178.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu