BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Myna Artur
Tytuł
Współfinansowanie rozwoju lokalnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w świetle projektów rozwojowych gmin województwa lubelskiego
Local Development Funding with ERDF in the Light of Development Projects of Gminas of the Lublin Voivodship
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1161, s. 553-561, rys., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Fundusze strukturalne, Gmina, Finansowanie inwestycji w gminie, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Local development, Structural funds, District, Investment financing in district, European Regional Development Fund (ERDF)
Uwagi
summ., Zsfg.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Celem autora było przedstawienie przestrzennego zróżnicowania aktywności władz lokalnych w pozyskiwaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), na przykładzie gmin województwa lubelskiego. Przedmiotem analizy były wnioski złożone przez gminy w ramach działania 3.1. - "Obszary wiejskie". Autor sformułował hipotezę badawczą, iż przedsięwzięcia prorozwojowe gmin, zakładające współfinansowanie inwestycji z EFRR, dotyczą na ogół bardzo kapitałochłonnych inwestycji w zakresie budowy dróg i kanalizacji sanitarnej.

The aim of the work is a presentation of absorption of European Regional Development Fund grants by gminas of the Lublin voivodship on the example of measure 3.1 - "Rural areas". In 2005, 113 rural and municipal-rural gminas (almost 60%) submitted applications for ERDF funding of local infrastructure development projects supported under this measure. Over 80% of ERDF grants will be used to finance construction of capital-consuming local roads and sewage systems. The total ERDF co-funding will exceed 70% of the value of gminas' development projects. Among 26 gminas, whose projects were approved to be co-financed, there are some municipalities with experience in using preaccesion funds. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Domański R., Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  2. Gilowska Z., Bariery rozwoju lokalnego, [w:] Koniunktura gospodarcza i mobilizacja spoleczm w gminach, red. G. Gorzelak, B. Jałowiecki, "Studia Regionalne i Lokalne" 1998, nr 25 (58).
  3. Myna A., Rozwój lokalny, regionalne strategie rozwoju, regionalizacja, "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 11.
  4. Myna A., Problemy zaopatrzenia ludności w wodę i usuwania ścieków na obszarach wiejskich, [w: J Współczesne przekształcenia i przyszłość polskiej wsi, red. B. Górz, Cz. Guzik, "Studia Obszarów Wiejskich" 2003, nr 4.
  5. Myna A., Bariery w korzystaniu ze środków pomocowych Unii Europejskiej na przykładzie gmin Lubelszczyzny, "Samorząd Terytorialny" 2004, nr 9.
  6. Pietrzyk I., Polityka regionalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  7. Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna, red. J.J. Parysek, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu