BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popik-Muzyka Katarzyna
Tytuł
Aus den Rechtsfragn des Instituts des Namens
From Law Issues of Surname's Institution
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2001, vol. 48, s. 95-104, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Prawodawstwo, Ochrona danych osobowych, Przegląd literatury
Legislation, Personal data protection, Literature review
Abstrakt
Autorka poruszyła interesujący temat dotyczący procesu tworzenia się nazwisk na płaszczyźnie językowej, do momentu ugruntowania się jego pozycji w świadomości społecznej i kiedy stają się one przedmiotem uregulowań jurydycznych (sądowych). Analizie poddane zostały przepisy prawne, regulujące status prawny nazwisk, zagadnienia stabilizacji i możliwości ich zmiany w trybie administracyjnoprawnym oraz zakres ochrony prawnej. Odniesienia do rozwiązań prawnych funkcjonujących w innych państwach, pozwolił autorce odpowiedzieć na pytanie, czy regulacje administracyjne w prawie polskim w tej dziedzinie są skorelowane ze standardami europejskimi.

The author shows an interesting subject concern process of surnames formation on language ground until the moment of establish their position in social awarness. Analysed law regulations, which regulate law status of surnames and possibilities of change the surname, and range of legal protection. (MP)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0458-4317
Język
ger
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu