BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tokarczyk Roman
Tytuł
Przymus a prawo
Coercion and Law
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2001, vol. 48, s. 173-196, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Prawo, Normy prawne, Wartości i normy etyczne, Przegląd literatury
Law, Legal standards, Value and ethical norms, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Relacje wzajemne przymusu i prawa są wielowymiarowe i skomplikowane. Każda forma przymusu, jak i formy jego form, pozostają w wielowymiarowych relacjach z różnymi rodzajami prawa - naturalnego, stanowionego, zwyczajowego, powszechnego (common law). Relacje przymusu i prawa na płaszczyźnie myślowej układają się odmiennie od ich relacji na płaszczyźnie rzeczywistości (fragment tekstu). Analizę wzajemnych relacji przymusu i prawa autor rozpoczął od sprecyzowania treści obu tych pojęć. Przedstawił relację przymusu w kontekście wolności i przestrzeni, omówił rodzaje przymusu, istotę przymusu prawnego i bezprawnego, dalej formy i źródła przemocy, oraz relacje przymus i sankcji. Autor zakończył rozważania oceną przymusu.

In the vast realm of concepts that show the influence of one person upon another, the concept of intentional influence has the broadest range, as distinct from the concept of unintentional influence, not associated with coercion. Intentional influence, often identified with power, assumes the forms of force, manipulation persuasion and authority. Force can be manifested as physical strength or mental force. Physical strength can manifest itself through violence or non-violence. Mental force consists mainly in threats. Authority resorts to various factors, especially to constraint, inspiration, legality (legitimacy), competence, or personality models. Mutual relations between coercion and law are highly multidimensional and complicated. Any form of coercion and the structure of its forms are involved in diverse relations with different kinds of law: natural, statutory, customary, or common law. The relations between coercion and law on the conceptual level are different from their relations on the level of reality. For the discussion of interrelations between coercion and law on the conceptual level the following themes are of essential importance: the concept of coercion, coercion and freedom, coercion and space, kinds of coercion, lawful coercion, unlawful coercion, forms of violence, sources of violence, coercion and sanctions, appraisals of coercion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0458-4317
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu