BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubowski Maciej
Tytuł
Efektywność wydatków na gimnazja
The Effectiveness of Spending on Junior High Schools
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2007, nr 11-12, s. 85-113, wykr., aneks, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, System edukacji, Finansowanie oświaty, Kapitał ludzki
Education, Educational system, Financing of education, Human capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Uzyskane wyniki sugerują brak związku między ogólnymi wydatkami gmin na ucznia gimnazjum a przyrostem wiedzy mierzonym wynikami uzyskanymi podczas egzaminów zewnętrznych: sprawdzianu szóstoklasistów oraz egzaminu gimnazjalnego. Zastosowane metody pokazują, że stwierdzona w niektórych badaniach negatywna zależność między nakładami a poziomem wyników miała charakter pozorny. Co więcej, otrzymane rezultaty sugerują też brak zależności między przyrostem wiedzy uczniów w gimnazjum a wydatkami gmin. Oszacowane błędy standardowe są na tyle niskie, żeby stwierdzić brak jakichkolwiek istotnych z praktycznego punktu widzenia efektów. Zastosowane modele wielopoziomowe gwarantują przy tym, że błędy standardowe oszacowane zostały w prawidłowy sposób. (abstrakt oryginalny)

The paper offers an empirical analysis of the effectiveness of spending on junior high schools in Poland on the basis of students' performance during external exams in 2002-2006 and Central Statistical Office (GUS) data on local government budgets. The study makes use of multilevel models, including an "educational value-added model." Even though the methods used by the author do not make it possible to determine the exact cause-and-effect relationships involved, they are more reliable than methods used in most previous studies of this kind in Poland. The results obtained by Jakubowski suggest that, under the existing institutional arrangements, the total expenditure of Poland's central and local governments per student has no influence on the average increase in knowledge among junior high school students. Greater spending neither upgrades the quality of education nor helps equalize educational opportunities, Jakubowski concludes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Goldstein H., Huiqi P., Rath T., Hill N., [2000], The use of value added information in judging school performance, Perspectives on Education Policy, Institute of Education, London.
 2. Goldstein H., [1999], Multilevel Statistical Models (poprawione wydanie II dostępne na: www. ats.ucla.edu/stat/examples/msm_goldstein/goldstein.pdf).
 3. GUS, [2006], Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2005/2006. Główny Urząd Statystyczny.
 4. Hanushek E.A., [2003], The Failure of Input-based Schooling Policies, "Economic Journal" 113, s. F64-F98.
 5. Hanushek E.A., [2006], School Resources, [w:] Handbook of the Economics of Education, (red.) E.A. Hanushek, F. Welch, Elsevier, Amsterdam.
 6. Herczyński J., Herbst M., [2002], Pierwsza odsłona, Fundacja Klub Obywatelski.
 7. Jakubowski M., [2006a], Empiryczna analiza metod szacowania edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów, Biuletyn Badawczy "Egzamin" 8/2006, Centralna Komisja Egzaminacyjna (przedruk w numerze 14/2007 dostępnym pod adresem www.cke.edu.pl).
 8. Jakubowski M., [2006b], Decentralizacja oświaty w Polsce - szansę i zagrożenia, [w:] Nowe dylematy polityki społecznej, (red.) M. Boni, S. Golinowska, Raporty CASE, Nr 65, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.
 9. Jakubowski M., [2006c], Developing value-added models of school assessment in Poland, Raport w ramach projektu OECD Development of value-added models in education systems, Centralna Komisja Egzaminacyjna (dostępne pod adresem: www.wne.uw.edu.pl/mjakubowski).
 10. Jakubowski M., [2007a], Wpływ czynników ekonomicznych na wyniki egzaminów zewnętrznych.
 11. Biuletyn Badawczy "Egzamin" 11/2007, Centralna Komisja Egzaminacyjna (dostępne na www.cke.edu.pl).
 12. Jakubowski M., [2007b], Volatility of value added estimates of school effectiveness. A comparative study of Poland and Slovenia, przekazane do publikacji (wersja robocza dostępna pod adresem: www.wne.uw.edu.pl/mjakubowski).
 13. Jakubowski M., Kozińska-Baldyga A., [2005], Małe szkoły - polska odpowiedź na wybrane problemy wiejskiej oświaty, "Wieś i Rolnictwo" 3, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 14. Jakubowski M., Sakowski R, [2006], Quasi-experimental estimates of class size effect in primary schools in Poland, "International Journal of Educational Research", Vol. 45, Issue 3, s. 202-215 (wersja robocza dostępna na www.wne.uw.edu.pl/mjakubowski).
 15. Krueger A., [2003], Economic Considerations and Class Size, "Economic Journal" 113, s. F34-F63.
 16. Leeuw J. de, [2005], Centering in Multilevel Models, [w:] Encyclopedia of Statistics in Behavioral Science, (red.) B. Everitt, D. Howell, Wiley & Sons.
 17. Maas C., Hox J., [2004], Robustness issues in multilevel regression analysis, "Statistica Neerlandica, Netherlands Society for Statistics and Operations Research", Vol. 58(2), s. 127-137.
 18. McCaffrey D.F., Koretz D., Lockwood J.R., Hamilton L.S., [2004], Evaluating Value-Added Models for Teacher Accountability, RAND Corporation monographs MG158 (dostępne pod adresem: www.rand.org/pubs/monographs/MG 158/).
 19. Rabe-Hesketh S., Skrondal A., [2005], Multilevel and Longitudinal Modeling using Stata, College Station, TX, Stata Press.
 20. Raudenbush S.W., Bryk A., [2002], Hierarchical Linear Models, wyd. II, Sage Publications.
 21. Rogers W.H., [1993], Regression standard errors in clustered samples, "Stata Technical Bulletin" 13, s. 19-23 (www.stata.com/support/faqs/stat/stb 13_rogers.pdf).
 22. Swianiewicz P., Herbst M., Marchlewski W, [2005], Finansowanie i realizowanie zadań oświatowych na obszarach wiejskich, raport wykonany na zlecenie Związku Gmin Wiejskich RP.
 23. Śleszyński P, [2004], Ekonomiczne uwarunkowania wyników sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonych w latach 2002-2004, raport dla Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu