BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalczyk-Lizak Patrycja
Tytuł
Uwagi o wyborze instrumentów finansowych z punktu widzenia działalności lokacyjnej zakładów ubezpieczeń
Some Remarks on the Choice of Financial Instruments in the Aspect of Investment Activity of Insurance Companies
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (9), 2002, nr 960, s. 138-148, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Działalność ubezpieczeniowa, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Prawo ubezpieczeniowe, Instrumenty finansowe, Lokaty finansowe, Strategia inwestycyjna, Wycena papierów wartościowych, Ryzyko papierów wartościowych
Insurance activity, Insurance company, Insurance law, Financial instruments, Financial deposit, Investment strategy, Valuation of securities, Securities risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Działalność lokacyjna to jeden z najważniejszych elementów zarządzania finansami zakładów ubezpieczeń. W artykule na tle uregulowań ustawowych dotyczących działalności lokacyjnej omówiono działalność inwestycyjną zakładów ubezpieczeń w latach 1998-1999. Nakreślono strategie inwestycyjne i problem doboru odpowiednich instrumentów finansowych. Na podstawie danych za lata 1998-1999 przeanalizowano dwa instrumenty finansowe, których udział w portfelach inwestycyjnych zakładów ubezpieczeń jest największy, tj. akcje i obligacje. Przedstawiono miary ryzyka, za pomocą których dokonuje się wyboru obydwu instrumentów.

Investment activity is one of the most important elements of finance which insurance companies have to deal with. That is why it is very important how insurance companies build their investment portfolios. They can't have complete freedom in building their investment portfolios because of the existing regulations regarding investment activity. There are a lot of elements which effect to the choice of financial instruments: for example: investment strategy, a recquired rate of return, liquidity of financial instruments and risk factor. These elements are discussed in this paper. The paper describes also investment activity of insurance companies from 1998 to 1999. It transpires that the assets of insurance companies have increased but insurance companies invest majority of their assets in safe financial instruments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Best P.: Wartość narażona na ryzyko. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
  2. Fabozzi F.J.: Rynki obligacji - analiza i strategie. Wydawnictwo Finansowe WIG-PRESS, Warszawa 2000.
  3. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Wyd. PWN, Warszawa 1996.
  4. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P.: Inwestycje finansowe. Wyd. AE, Wrocław 1997.
  5. Jończyk B., Ogrodnik H.: Finanse zakładów ubezpieczeń. Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, Katowice 1999.
  6. "Prawo i Gospodarka" 25 maja 2000.
  7. Ronka-Chmielowiec W., Kowalczyk P.: Działalność lokacyjna sektora ubezpieczeń w Polsce. [w:] Finanse, banki, ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku. Materiały konferencyjne. Poznań 2000.
  8. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej. DzU 1996 nr 11, poz. 62.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-1278
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu