BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomaszewska Dominika
Tytuł
Zarządzanie portfelem o dużych wahaniach współczynnika szkodowości
Portfolio Management with Large Fluctuations of Loss Coefficient
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (9), 2002, nr 960, s. 149-160, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Instytucje ubezpieczeniowe, Ryzyko w ubezpieczeniach, Matematyka ubezpieczeniowa, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka
Insurance institute, Insurance risk, Insurance mathematics, Enterprises financial management, Decision making under conditions of risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zarządzanie portfelem o dużych wahaniach współczynnika szkodowości (ryzyka) nie jest zadaniem prostym dla zakładu ubezpieczeń. Podstawowym warunkiem opłacalności prowadzenia takiego portfela przez zakład ubezpieczeń jest prawidłowe ustalenie składki. Prawidłowo skalkulowana składka powinna uwzględniać wahania w wielkościach całkowitych odszkodowań w portfelach. W artykule omówiono rezerwy na wyrównanie szkodowości oraz reasekurację nadwyżki szkodowości.

This paper describes the problem of making decisions in relation to risk portfolio with large fluctuation of loss coefficient, with is defined as percentage of a total claims cost exceeding earned premium volume. The knowledge of coefficient level allows to evaluate the loss fluctuation in relation to earned premium. The main reason for fluctuation of the coefficient is deviation of loss volume. The issuers should limit this deviation in order to stabilization of technical results and to satisfy the solvency. To achieve this the insurer can: - to make reserves for overcome adverse fluctuation of coefficient, - to buy reinsurance protection and to cede risk described in the stop loss treaty. The insurance company can use this method either individually or both. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ciuman K.: Reasekuracja a rynek ubezpieczeń. Poltext, Warszawa 1996.
  2. Biuletyn PUNU: Wyniki sektora ubezpieczeń za rok 1999.
  3. Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń (91/674/EWG).
  4. Instytucje ubezpieczeniowe za 1998 r. GUS, Warszawa 1999.
  5. Ronka-Chmielowiec W.: Ryzyko w ubezpieczeniach - metody oceny. Wyd. AE, Wrocław 1997.
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości ubezpieczycieli.
  7. Straub E.: Non-life Insurance Mathematics. Springer Verlag, Berlin 1988.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-1278
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu