BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borda Marta
Tytuł
Ustawowe bezpieczeństwo finansowe zakładów ubezpieczeń na życie na rynku polskim
Statutory Financial Security of Life Insurance Companies on Polish Market
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (9), 2002, nr 960, s. 161-174, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo finansowe, Instytucje ubezpieczeniowe, Działalność ubezpieczeniowa, Ubezpieczenia na życie, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Zarządzanie bezpieczeństwem
Financial security, Insurance institute, Insurance activity, Life insurance, Enterprises financial management, Safety management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie wymogów kapitałowych oraz wybranych zasad gospodarki finansowej obowiązujących zakłady ubezpieczeń na życie funkcjonujące na rynku polskim. Autorka zwraca uwagę na wielkości charakteryzujące poziom bezpieczeństwa finansowego oraz działania podejmowane w razie nieprzestrzegania przez zakład ubezpieczeń regulacji ustawowych.

The paper describes capital requirements and some principles of financial economy that are obligatory for life insurance companies on Polish market. The characteristics of financial security level among others: minimum guarantee capital, methods of calculating the solvency margin are presented. Moreover, the stress is put on the factors influencing the amount of the solvency margin and the interdependencies between them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Biuletyn PUNU 1998.
  2. Biuletyn PUNU 1999.
  3. Gąsiorkiewicz L., Hadyniak B., Monkiewicz J.: Zarządzanie finansami ubezpieczeń. Poltext, Warszawa 2000.
  4. Kodeks spółek handlowych. DzU 1996 nr 6, poz. 42.
  5. Lament M.: Bezpieczeństwo finansowe zakładu ubezpieczeń. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2000 nr 3-4, s. 23-29.
  6. Łańcucki J.: Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych. PWN, Warszawa 1996.
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów z. 17 października 1995 r. DzU 1995 nr 127, poz. 606.
  8. Rozporządzenie Ministra Finansów z. 29 grudnia 1994 r. DzU 1995 nr 90, poz. 448.
  9. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej. DzU 1996 nr 11, poz. 62.
  10. Vademecum ubezpieczeń gospodarczych pośrednika ubezpieczeniowego. Red. T. Sangowski. SAGA Printing, Poznań 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-1278
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu