BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dereń Anna
Tytuł
Odroczony podatek dochodowy w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości
Deferred Income Tax in the Light of the Amended Accountancy Act
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (1), 2004, nr 1012, s. 290-299, bibliografia 13 poz.
Słowa kluczowe
Ustawa o rachunkowości, Podatek dochodowy, Ewidencja księgowa
Accounting Act, Income tax, Accounting records
Uwagi
summ.
Abstrakt
Znowelizowana ustawa o rachunkowości wprowadza zmiany dotyczące sposobu rozumienia, tworzenia i rozliczania rezerw oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Bilansowe podejście do podatku odroczonego po nowelizacji ustawy jest odmienne w stosunku do podejścia wynikowego, różni się sposobem naliczania odroczonego podatku dochodowego. Artykuł omawia sposób tworzenia i wyceny różnic przejściowych w naliczaniu podatku oraz prezentuje ewidencje księgową aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na przykładach.

The amended Accountancy Act introduced changes concerning the way of understanding, creating and settling of reserves and assets by way of deferred income tax. As the result of differences which arise between the gross profit established by the means of book-keeping and the basis of taxation, there occur iíferences between "book-keeping" and "tax basis" income taxes. The differences are of permanent or transitory nature. From the point of view of balance law only transitory differences between the gross financial result and the basis of taxation are essential. The differences can be of positive or negative nature. Depending on the mathematical sign attributed to the differences, they are either reserves or assets created for deferred income tax. The balance method of establishing the deferred income tax differs considerably from the method used so far, i.e. the result method. Not only is it time- and work-consuming but also very difficult to implement, especially for small companies. Therefore, it seems justified to allow a simpler method of establishing deferred tax in small and medium companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gierusz J., Zmiany w ustawie o rachunkowości 2001/2002, ODDK, Gdańsk 2001.
 2. Hryniuk J., Sirocka A., Odroczony podatek dochodowy. Nowelizacja ustawy o rachunkowości, Rachunkowość sp. z o.o. , Warszawa 2001.
 3. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, International Accounting Standards Committee Foun dation, 2001.
 4. Muszyńska B., Wzorcowy wykaz kont z wyjaśnieniami i wykazem księgowań typowych operacji gospodarczych, Rachunkowość sp. z o.o., Warszawa 2000.
 5. Olchowicz I., Odroczony podatek dochodowy według znowelizowanej ustawy o rachunkowości, "Doradca Podatnika - Księgowość" 2002, nr 18/19.
 6. Olchowicz L, Podatek odroczony - czy konieczna kategoria dla wszystkich jednostek!, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2002, nr 11.
 7. Rutkowska E., Wyliczenie wielkości odroczonego podatku dochodowego za 2002 r., "Doradca Podatnika - Księgowość" 2003, nr 4 i 5.
 8. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity, DzU 2000 nr 14, póz. 176 z późn. zm.).
 9. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity, DzU 2000 nr 54, póz. 654 z późn. zm.).
 10. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU nr 121, póz. 591).
 11. Ustawa z 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (DzU nr 113, póz. 1186).
 12. Walińska E., Rachunkowość finansowa w świetle podatku dochodowego, FRR, Warszawa 1997.
 13. Waślicki T., Kilka uwag o stosowaniu metody bilansowej w podatkach odroczonych, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2002, nr 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0704
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu