BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Węgrzyn Maria
Tytuł
Polski system ubezpieczeń zdrowotnych po dwóch latach funkcjonowania - analiza wybranych elementów w odniesieniu do systemów ubezpieczeniowych reprezentatywnych państw europejskich
Polish Health Insurance System after Two Years of Functioning - the Analysis of Chosen Elements with Reference to Insurance Systems of Representative European Countries
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (9), 2002, nr 960, s. 175-190, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Ubezpieczenia społeczne, Ubezpieczenia zdrowotne, Reforma służby zdrowia
Health care protection, Social insurance, Health care insurance, Health care reform
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zawarto przegląd rozwiązań organizacyjnych systemów opieki zdrowotnej w wybranych krajach europejskich (Niemcy, Austria, Czechy i Węgry) w odniesieniu do polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Porównano rozwiązania organizacyjne z poziomem nakładów przeznaczonych na ochronę zdrowia i uzyskane efekty w poszczególnych krajach. Podkreślono, że podstawowym warunkiem zapewnienia poczucia zdrowotnego obywateli jest odpowiedni poziom finansowania usług medycznych, natomiast rozwiązania organizacyjne odgrywają w tym względzie drugorzędne znaczenie.

The article presents the health care system organization in some European countries (Germany, Austria, Czech and Hungary) in a background of reforms that have beeen done in Polish health care system. Author assesses other countries experience capitalization on Polish health care system construction. Coincidentally, author notices mistakes and oversights by accentuating them and finally proposes suitable courses applied in other countries which avoided appearing of those mistakes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Diagnoza społeczna 2000. Kancelaria Sejmu, marzec 2000.
  2. Gajda J., Wilinowska A.: Ubezpieczenia chorobowe w Niemczech. "Służba Zdrowia" 1999 nr 81-82.
  3. Kotula Z.: Wydatki na ochronę zdrowia a PKB. "Służba Zdrowia", 17-18 sierpnia 2000.
  4. Lischka D.: Finansowanie służby zdrowia w Niemczech. [w:] Materiały z międzynarodowej konferencji nt. "Zarządzanie w ochronie zdrowia". Zielona Góra, wrzesień 2000.
  5. Murkowski M., Koronkiewicz A., Koziarkiewicz A.: Sterowana restrukturyzacja szpitali w Republice Czeskiej. COiEZ, Warszawa 2000.
  6. O zasadach organizacji gospodarki samorządowej na polu zdrowia publicznego. "Zdrowotność Publiczna". Miesięczny dodatek do "Samorządu Miejskiego" z 1 stycznia 1932 r.
  7. Organizacja i funkcjonowanie Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych w świetle doświadczeń międzynarodowych i polskich. [w:] Materiały z. międzynarodowej konferencji. Warszawa, listopad 1999.
  8. Rutkowska M.: Jak to robią inni. "Gazeta Medyczna" 2000 nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-1278
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu