BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudawska Iga
Tytuł
Ekspansja usług we współczesnej gospodarce
The expansion of services in the modern economy
Źródło
Marketing i Rynek, 2007, nr 6, s. 9-15
Słowa kluczowe
Konsumpcja usług, Marketing usług, Rynek usług, Usługi
Services consumption, Service marketing, Services market, Services
Firma/Organizacja
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Abstrakt
Artykuł dotyczy procesu dynamicznego rozwoju sektora usług w gospodarkach krajów OECD. Wyjaśnia wzrastającą rolę czynności usługowych w przedsiębiorstwach przemysłowych, rolnych i na rynkach surowców. Artykuł zajmuje się również zjawiskiem określanym mianem "enkapsulacja", a dotyczącym dostarczania usługowych produktów związanych z dobrami przemysłowymi i konsumpcyjnymi, a także innymi usługami. Studium uwzględnia również procesy innowacyjne w usługach, rozwijając zagadnienie konsumpcji usług, zarówno w połączeniu z dobrami przemysłowymi, jak w odniesieniu do czystego sektora usług. (abstrakt oryginalny)

The paper deals with the process of expanding service sector in the OECD economies. It explains the increasing importance of services activities for manufacturing, agriculture and resource-based companies. The article explores also the phenomenon termed as "encapsulation", which refers to providing service products that are related to the manufacturing and consuming goods and other services. The study considers the innovation process within services by tacking the issue of service consumption, both in combination with manufactured goods and separately on their own. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M.L. Bhasin, E-Broking as a Tool for Marketing Financial Services in the Global Market, „Journal of Services Research" October 2005-March 2006, No. 2
  2. S. Greengard, Building a Self-service Culture that Works, „Workforce" 1998, July
  3. P. Hill, On Goods and Services, „Review of Income and Wealth" 1977, No. 4.
  4. J. Howells, Innovation, Consumption and Knowledge: Services and Encapsulation, CRIC Discussion Paper, No. 62, University of Manchester, Manchester 2003, s. 54.
  5. K.J. Lancaster, A New Approach to Consumer Theory, „Journal of Political Economy" 1966, No. 2
  6. „National Accounts of OECD Countries" 2004, Vol. 2, s. 610
  7. J.B. Quinn, T.L. Doorley, P.C. Paquette, Beyond Products: Services-based Strategy, „Harvard Business Review" 1990, March-April.
  8. S.M. Szukalski, Sektor usług w gospodarce niemieckiej. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001, s. 11-12
  9. Wielka Encyklopedia PWN, t. 5, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 187
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu