BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Artyszak Arkadiusz
Tytuł
Nadwyżka bezpośrednia produkcji buraka cukrowego a reforma rynku cukru
Direct Surplus Sugar Beet Production and the Reform of Sugar Market
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 7-9, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł cukrowniczy, Produkcja roślinna, Reforma UE, Analiza porównawcza
Sugar industry, Crop production, EU Reform, Comparative analysis
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Celem autora było porównanie wielkości nadwyżki bezpośredniej produkcji buraka cukrowego w latach 2006-2010, w porównaniu do roku przed wprowadzeniem reformy (2005/2006). Zdaniem autora, wartość nadwyżki bezpośredniej produkcji buraka cukrowego w latach 2005-2010 zmniejszy się o 28% przy plonach wysokich (60 t/ha), o 31% przy plonach średnich (50 t/ha) i aż o 36% przy plonach niskich (40 t/ha). Produkcję kontynuować będą jedynie rolnicy uzyskujący wysokie plony korzeni. Reforma rynku cukru przyspieszy koncentrację produkcji buraka cukrowego, bo jest to jedyna droga podniesienia plonów i obniżenia kosztów bezpośrednich.

Direct surplus sugar beet production in 2005-2010 will be reduce by 28% near high yields (60 ton per 1 hectare), by 31% middle yields (50 ton per 1 hectare) and by 36% short yield (40 ton per 1 hectare). The production will continue only farmers who get high yields of sugar beet roots. The reform of sugar market will accelerate concentration of sugar beet, because it's the only way to increase yields and reduce direct costs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Krzyżanowska Z. 2006: Reforma rynku cukru a płatności bezpośrednie dla plantatorów buraków cukrowych [W:] Mat. konf. Czy produkcja buraków cukrowych w Polsce w świetle reformy rynku cukru będzie opłacalna? Wieś Jutra: 5-8.
  2. Rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru. Dziennik Urzędowy UE (L 58) z dnia 28 lutego 2006 r.
  3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 319/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników. Dziennik Urzędowy UE (L 58) z dnia 28 lutego 2006 r.
  4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej. Dziennik Urzędowy UE (L 58) z dnia 28 lutego 2006 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu