BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banaś Katarzyna
Tytuł
Kształtowanie się opłacalności przedsiębiorstwa rolniczego branży drobiarskiej
Running of Agriculture Enterprise Profitability of Poultry Trade
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 10-13, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Hodowla drobiu, Ocena opłacalności produkcji, Mechanizmy cenowe, Analiza porównawcza
Poultry farming, Estimation of profitability production, Price mechanism, Comparative analysis
Uwagi
synopsis, summ.
Kraj/Region
Województwo opolskie
Opolskie Voivodship
Abstrakt
Celem podjętych przez autorkę badań, była analiza opłacalności produkcji fermowej kurcząt brojlerów, przedsiębiorstwa rolniczego położonego w województwie opolskim. Korzystne relacje cen żywca do podstawowych środków produkcji (pasz i piskląt) zapewniały opłacalność produkcji w latach 2001-2003.

Economic results obtained by broilers chickens farm situated in province Opolskie for years 2001-2003 were analysed in this study. On magnitude of unit costs the most strongly influences costs of fodder and costs of nestling, which determine in percentage structure of total costs greatest participation. Profitable price relationship between livestock and basic means of production in analysed period assured profitability of production in every from investigated years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dowgiałło Z, 1990: Podstawy ekonomiki i organizacji produkcji zwierzęcej. AR w Szczecinie, Szczecin.
  2. Kaliszewicz D. 1980: Metoda optymalizacji masy brojlerów kurzych ze względu na minimalizację kosztów jednostkowych. Zesz. Nauk. ART w Olsztynie, ser. Ekonomika, 8, 57-66.
  3. Kucka E. 1990: Wpływ poziomu cen na opłacalność chowu drobiu rzeźnego. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Oec., 25, 37-48.
  4. Kucka E. 1999: Koszty produkcji drobiu rzeźnego. [W:] Ekonomika produkcji rolniczej. Red. R. Kisiel. Wyd. ART w Olsztynie, 107-119.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu