BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baum Rafał
Tytuł
Zrównoważony rozwój organizacji i zarządzania gospodarstwem rolnym
Sustainable Development in Farm Organization and Management
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 14-18, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie gospodarstwem rolnym, Rozwój zrównoważony
Arable farm management, Sustainable development
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Kryzys rolnictwa europejskiego, spowodowany głównie intensyfikacją produkcji, był źródłem powstania w końcu lat osiemdziesiątych koncepcji tzw. trwałego i zrównoważonego rozwoju. W badaniach nad tą problematyką w Polsce, konieczne stało się wypracowanie narzędzi oraz modeli służących wprowadzeniu tych zagadnień do praktyki gospodarczej. Autor przedstawił metodyczną próbę ujęcia tej koncepcji w organizacji i zarządzaniu gospodarstwem rolnym.

The article has a methodical character. It verifies positively the hypothesis, that sustainable development in agriculture refers, in modified form, to three power compilation conditioning farming capability -factors of production: land, labour and capital. The paper is simultaneously a voice in discussion about principles of farm organization and management enabling the realization of sustainable development purposes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M. 2000: Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA. Tom II, Zeszyt 1. Warszawa-Poznań-Zamość, 69-81.
 2. Baum R. 2003: Kryteria oceny zrównoważonego rozwoju w gospodarstwach rolniczych. Roczniki AR Poznań CCCLVIII, Ekon. 2, 3-10.
 3. Baum R. 2004: Analiza barier zrównoważonego rozwoju rolnictwa. [W:] Wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów wiejskich o wysokim bezrobociu. Wyd. Wydz. Ekon. i Org. Gosp. Żywn. AR Szczecin, 203-212.
 4. Baum R., Wielicki W. 2004: Analiza stopnia zrównoważenia gospodarstw rolnych. Prace z Zakresu Nauk Rolniczych. PTPN, tom 97, 203-214.
 5. Pytkowski W. 1967: Ekonomika i organizacja gospodarstw. Część I: Pojęcia wstępne. Skrypty WSR w Poznaniu. Dział Wydawnictw. Poznań, 5.
 6. Fotyma M., Kuś J. 2000: Zrównoważony rozwój gospodarstwa rolnego. Materiały konferencji pt.: Gospodarowanie w rolnictwie zrównoważonym u progu XXI wieku. Pamiętnik Puławski. Zeszyt 120/1. IUNG; 101-116.
 7. Kieżun W. 1997: Sprawne zarządzanie organizacją. AGH, Warszawa, 11.
 8. Kotarbiński T. 1975: Traktat o dobrej robocie. Warszawa, 68-75.
 9. Krupski R. red. 2005: Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. PWE, Warszawa, 11.
 10. Mizgajski A. 1998: Główne problemy ochrony środowiska na terenach wiejskich w województwie poznańskim. Przegląd Komunalny nr 7. Poznań, 23.
 11. Zieleniewski J. 1978: Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania. Warszawa, 307-330.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu