BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szulc Radosław
Tytuł
Stan orientacji marketingowej w małych i średnich przedsiębiorstwach
The condition of marketing orientation in small and medium-sized enterprises
Źródło
Marketing i Rynek, 2007, nr 6, s. 21-26
Słowa kluczowe
Orientacja marketingowa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Marketing
Marketing orientation, Small business, Marketing
Abstrakt
Podstawowym założeniem w marketingu są spójne działania całej organizacji w jej obszarze wewnętrznym i zewnętrznym, umożliwiające prawidłową komunikację z podmiotami rynku. Koordynacja i realizacja tych działań jest jednocześnie podstawową zasadą dojrzałej orientacji marketingowej. Pojęcie orientacji wiąże się bezpośrednio z marketingiem, chociaż sposób jego interpretacji przyjęty przez wielu autorów jest różnorodny, a czasem nawet niejednoznaczny. O orientacji przedsiębiorstwa: produkcyjnej, sprzedażowej, marketingowej czy rynkowej mówi się w odniesieniu do dwóch rodzajów procesów, tj. formułowania i wyboru celów oraz osiągania celów. Empiryczne badania orientacji marketingowej prowadzi się na świecie od około 40 lat, natomiast w Polsce od około 10 lat. Analiza tytułowego zagadnienia jest ciągle atrakcyjna, gdyż - jak przekonują autorzy badań światowych i krajowych - firmy o wysokim stopniu rynkowego zorientowania uzyskują lepsze wyniki finansowe w porównaniu z konkurentami niż przedsiębiorstwa o niskim stopniu zorientowania marketingowego. Można także przypuszczać, że w przedsiębiorstwach działających w realiach gospodarek po transformacji ustrojowej przesłanki do zaistnienia orientacji marketingowej są mniej wyraziste, niż ma to miejsce w już ukształtowanych warunkach rynkowych. Jest to wynik mniej konkurencyjnego, aczkolwiek rozwijającego się rynku. (abstrakt oryginalny)

Marketing orientation is acknowledged as the highest level of market development of an enterprise and a factor to maximize their efficiency. To the attributes of marketing orientation belong consumer orientation, integration of marketing functions, suitable marketing information, strategic orientation and operational effectiveness. This paper considers a thesis, that SME's use in their market activity rules characteristic of marketing orientation. The purpose of this paper is a verification of a hypothesis that the length of period of running a business fosters a marketing orientation to come into being in an enterprise. From the analysis stems, that the length of period of running a business does not have a clear impact on the marketing condition in an enterprise and does not positively impact the implication of the marketing orientation. Analyzing the results of research, it was found that complete marketing orientation in eighty randomly selected SME's is not present. Marketing in SME's is apparent, and its power derives from natural predisposition to direct relations with market, organizational simplicity and a slight inertia of decision-making. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Carson, The Evolution of Marketing in Small Firms, „European Journal of Marketing" 1985, No. 5
 2. K. Fonfara, Proces wdrażania koncepcji marketingowej w polskich firmach — wnioski i dylematy
 3. W. Fritz, Market Orientation and Corporate Success: Findings front Germany, „European Journal of Marketing" 1996, No. 8
 4. J.R. Graves, Marketing Concept, Marketing Orientation and Market Orientation: What Do They All Mean?, American Marketing Association, New York 1996
 5. S. Kaczmarczyk, Systematyzacja podstawowych kategorii nowego marketingu. Krytyka starych paradygmatów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2005, nr 414
 6. R. Kłeczek, W. Kowal, J. Woźniczka, Strategiczne planowanie marketingowe, PWE Warszawa, 1997, s. 16
 7. R. Kłeczek, Stan badań orientacji marketingowej w Polsce
 8. Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych, praca zbiór, pod red. Z. Kędzior, E. Kieżel, PWE, Warszawa 2002, s. 302-308
 9. J-J. Lambin, Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWE, Warszawa 2001, s. 46
 10. Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie, praca zbiór, pod red. L. Żabińskiego, K. Śliwińskiej, PWE, Warszawa 2002, s. 86-100
 11. M. McDonald, I. Dunbar, Segmentacja rynku, przebieg procesu i wykorzystanie wyników. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003
 12. M.P. Miles, D.R. Arnold, The Relationship between Marketing Orientation and Entrepreneurial Orientation, „Entrepreneurship Theory and practice" 2001, No. 15
 13. F. Misiąg, Metodyczne problemy badania orientacji marketingowej, „Marketing i Rynek" 2001, nr 10
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu