BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieniasz Anna, Czerwińska-Kayzer Dorota
Tytuł
Płynność finansowa a wskaźniki aktywności
Financial Liquidity and Activity Ratios
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 19-22, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Płynność finansowa, Wskaźniki rentowności, Studium przypadku
Financial liquidity, Profitability index, Case study
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano ocenę płynności bieżącej przedsiębiorstwa, przy wykorzystaniu powszechnie używanego wskaźnika płynności bieżącej i algorytmu łączącego wskaźniki tzw. aktywności działania (zapasów, należności, zobowiązań) oraz rentowności. Podkreślono mozliwość wnioskowania o płynności bieżącej przedsiębiorstwa na podstawie tych dwóch mierników. Jako przykład zaprezentowano analizę płynności bieżącej przedsiębiorstwa Duda S.A. w latach 2000-2004.

In the paper is presented estimation of the current liquidity of the enterprise, at using current ratio and the algorithm combining ratios of the efficiency of action and profitability. They pointed at possibilities of concluding about the current liquidity of the enterprise on the basis of these two indicators. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brigham E. F. 1996: Podstawy zarządzania finansami. PWE, Warszawa.
 2. Kowalczyk J. 2003; Zintegrowany pomiar płynności í rentowności. Wiedza i Praktyka. Doradca Dyrektora Finansowego, nr 17.
 3. Kowalczyk J. 2004: Zintegrowany pomiar rentowności i płynności firmy jako narzędzie symulacji planów finansowych. Referat przedstawiony na konferencji Efektywność źródłem bogactwa narodów. Karpacz.
 4. Kuźniak R. 2001: Ograniczenia analizy wskaźnikowej. Rachunkowość nr 8.
 5. Sierpińska M., Jachna T. 2004: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa.
 6. Sierpińska M., Wędzki D. 2001: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa.
 7. Skoczylas W. 2004: Zakres i sposób ustalania wskaźników stosowanych do analizy finansowej przedsiębiorstw. Rachunkowość nr 1/2.
 8. Waśniewski T. 1997: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 9. Waśniewski T., Skoczyłaś W. 1996: Analiza przepływów środków pieniężnych - pomocą w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Rachunkowość nr 6.
 10. Wędzki D. 2003: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 11. Zaleska M. 2002: Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw przez analityka bankowego. SGH, Warszawa.
 12. Sprawozdania finansowe Polskiego Koncernu Mięsnego Duda S.A. Wyniki finansowe spółek giełdowych. Notoria Serwis Sp. z o.o.
 13. www.armir.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu