BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kisiel Patrycja
Tytuł
System oceny okresowej pracowników sektora bankowego
The Evaluation System for Retail Bank's Human Resources
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (9), 2002, nr 960, s. 237-249, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Ocena pracowników, Kryteria oceny, Kwalifikacje zawodowe, Obsługa klienta, Jakość usług, Usługi bankowe
Employee appraisal, Evaluation criteria, Professional skills, Customer service, Quality of services, Banking services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia propozycję systemu oceny okresowej pracowników banku. System ten ma być kompatybilny ze strategią banku. W praktyce oznacza to konieczność zidentyfikowania odpowiednich obszarów i kryteriów oceny, swoistych dla określonych stanowisk/grup stanowisk. Przy konstruowaniu systemu należy uwzględnić sondaże opinii klientów o poziomie świadczonych przez bank usług i na tej podstawie danym kryteriom przyporządkować odpowiednie rangi. Wyniki końcowe oceny winny być powiązane z konkretnymi decyzjami kadrowymi, umożliwiając w ten sposób monitorowanie stopnia internalizacji wytycznych banku wśród pracowników.

The paper presents the proposal of evaluation system, applicable to front office workers of the retail bank. An attempt to create the scheme of customer survey was made, in order to construct "the ideal model" of customer service and to compare this model with strengths and weaknesses of actual service. The effects of the comparison can be used to rank the criteria that make up the evaluation system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielecki J.: Monitorowanie jakości obsługi klienta. "Bank" 1998 nr 2.
 2. Bogacka-Kisiel E. (red.): Podstawy zarządzania finansami banku komercyjnego. Wyd. AE, Wrocław 1998.
 3. Grzegorczyk W.: Strategie marketingowe banków. PWN, Warszawa 1996.
 4. Jabłońska-Wołoszyn M.: Pozyskiwanie najlepszych dla potrzeb 'nowego' banku. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2001 nr 2.
 5. Kałużna H., Kałużny S.: Bankowiec i klient. Warszawa 1996.
 6. Kantecki A.: Wymagania zawodowe. "Personel" 1996 nr 10.
 7. Karpiński P.: Wizerunek banków w świetle badań tynkowych. "Prawo Bankowe" 2000 nr 7/8.
 8. Kodeks dobrej praktyki bankowej, uchwalony przez VI Walne Zgromadzenie ZBP w dniu 21 kwietnia 1995 roku z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez VII i X Walne Zgromadzenie ZBP, www.zbp.pl.
 9. Nicholls R.F.: Promocja i sprzedaż usług bankowych. Olympus, Warszawa 1993.
 10. Opolski K., Polkowski K.: Podejście wielodyscyplinarne. "Bank" 2000 nr 4.
 11. Sadkowski L.: Bankowość 12. detaliczna-prognoza. www.gazety.pl.
 12. Sidor-Rządkowska M.: Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników. Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 13. System Bankowych Standardów Kwalifikacyjnych. "Bank" 2000 nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-1278
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu