BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłos Edward
Tytuł
Brakujące składki
Źródło
Gazeta Bankowa, 2008, nr 2, s. 28-33
Słowa kluczowe
Emerytury, Fundusze emerytalne, Świadczenia emerytalno-rentowe
Pensions, Pension funds, Pension benefits
Abstrakt
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest do przekazywania części naszej składki do Otwartego Funduszu Emerytalnego niezwłocznie po jej otrzymaniu od płatnika. Nie zawsze się tak dzieje. Wy­so­kość tej czę­ści skład­ki wy­no­si 7,3 proc. pod­sta­wy wy­so­ko­ści skład­ki. Płat­nik skła­dek jest zo­bo­wią­za­ny prze­słać do ZUS w ter­mi­nie jed­no­cze­śnie: de­kla­ra­cję roz­li­cze­nio­wą, imien­ne ra­por­ty mie­sięcz­ne oraz opła­cić skład­ki za da­ny mie­siąc. Skład­ki na ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne za da­ny mie­siąc ka­len­da­rzo­wy po­wi­nien roz­li­czyć i opła­cić w ter­mi­nach. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-7613
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu