BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Węgrzyn Maria
Tytuł
Publiczna pomoc dla polskich placówek medycznych
The Public Support for Polish Health Care Institutions
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1148, s. 421-430, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, Finansowanie ochrony zdrowia, Funkcjonowanie ochrony zdrowia
Subsidies granted to enteprises, Health care financing, Health care functioning
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono raport finansowy o polskim systemie zdrowia przygotowany na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Główny wniosek, sformułowany na podstawie przeprowadzonych badań brzmi: w systemie ochrony zdrowia mamy do czynienia z pogłębiającą się nierównowagą kosztów i przychodów.

For a few years already we have been searching in Poland for rational method of collecting and distributing financial sources that enables fulfilling the health care system public obligations. As a result of failures in budgeting systems and of the lack in internal reorganization systems , the level of crediting in health care system is higher and higher. One of the methods that enables changes in the system is a restructuring and public support law. Its conditions scope, and effects so far are presented in this text. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Doradcy we współpracy CM Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce, cz. 2, red. S. Golimowska, C. Włodarczyk, Warszawa 2005.
  2. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce, „Zielona księga", Ministerstwo Zdrowia, grudzień 2004 r.
  3. Gielewska A., Którędy do przodu, „Służba Zdrowia" 2005 nr 21 -25.
  4. Sowada Ch., Dobrowolne prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Wyzwania dla Polski w świetle doświadczeń krajów Unii Europejskiej, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie t. l, 2003 nr 1.
  5. Ustawa z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw, DzU 1995 nr l, poz. 2, z późn. zm.
  6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, DzU 1991 nr 91, poz. 408, z późn. zm.
  7. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, DzU 1998 nr 155, poz. 1014.
  8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców, DzU 2002 nr 155, poz. 1287.
  9. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, DzU 2005 nr 78, poz. 684.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu