BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotlińska Janina
Tytuł
Przepływy finansowe między gminą a bankiem - na przykładzie Poznania
Cash Flow between a Municipality and a Bank - Poznan Case Study
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1148, s. 273-281, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Dochody budżetowe, Usługi bankowe, Finanse lokalne
Budget revenue, Banking services, Local finance
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie, jakiego rodzaju powiązania mogą zachodzić między bankiem i gminą oraz w wyniku których powiązań zachodzą przepływy finansowe, a także przedstawienie na przykładzie Poznania w latach 1991-2004: 1) jakiego rodzaju i w jakiej wysokości przepływy finansowe wystąpiły między samorządem miasta i podmiotami sektora bankowego, 2) z jakiego rodzaju bankami władze samorządowe podejmowały współpracę w tym względzie. Tak określonym celom podporządkowany został układ opracowania. Opracowanie jest podzielone na dwie zasadnicze części. W pierwszej z nich omówiono rodzaje powiązań między gminą a bankiem, w efekcie których zachodzą przepływy finansowe, w drugiej zaś analizie poddano przepływy środków między budżetem Poznania i bankami w latach 1991-2004. (fragment tekstu)

The contacts between a municipality and a bank can take different forms but the result, however, is usually cash flow. Cash flow between a municipality and a bank is a direct outcome of the municipality having an account with the banks; therefore the banks render services such as: budget related services, depositing free financial means, granting loans and credits for current operations as well as future investments. The cash flow increases the volume of means to be used by local authorities, however, it also creates obligatory fees to be paid such as: account related fees, commissions on banking operations and interest on current and long-term credit. Municipalities need banks not only to deposit their temporarily free funds and take credits for current operations and future investments but also to have access to more complicated and complex services and to get assistance with cash flow management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawna-finansowy, Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa 1997.
  2. Filipiak B., Procedury zarządzania wolnymi środkami pieniężnymi w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] Finanse, red. B. Pietrzak, SGH, Warszawa 2005.
  3. Flejterski S., Iglewski J., Smoliński J., Model współpracy pomiędzy bankiem komercyjnym a gminą, [w:] Bankowość w miastach - wykorzystanie majątku komunalnego w finansowaniu rozwoju miast, Materiały z Międzynarodowego Seminarium Naukowego nt. „Bankowość w miastach", zorganizowanego w Szczecinie w marcu 1995 r., red. W. Paski, Politechnika Szczecińska, Szczecin 1997.
  4. Kotlińska J., Zapotrzebowanie samorządu terytorialnego na usługi bankowe, [w:] Usługi bankowe dla samorządu terytorialnego, red. E. Denek, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000.
  5. Majchrzycka-Guzowska A., Finanse i prawo finansowe, Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa 1995.
  6. Slanisławiszyn H., Janicki M., Funkcjonowanie rachunku bankowego samorządu terytorialnego, [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, red. S. Dolata, t. II, Uniwersytet Opolski, Opole 1998.
  7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych", DzU 2004 nr 17, poz. 177,
  8. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU 2005 nr 249, poz. 2104, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu