BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poniatowicz Marzanna
Tytuł
Nieruchomość jako źródło lokalnych dochodów publicznych
Real Estates as a Source of Local Government's Incomes
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1148, s. 250-262, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Gospodarka nieruchomościami, Podatek od nieruchomości, Dochody gminy, Nieruchomości
Real estate economy, Property tax, Local revenues, Real estate
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie roli nieruchomości jako źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle rozwiązań funkcjonujących w tym zakresie w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Przedstawiono dochody z nieruchomości stanowiących zarówno własność JST jak i innych podmiotów niż JST.

Real estates create considerable and stable sources of income for the communes in the form of: real property tax, agricultural tax, forest tax, planning charges, adjacent charges, rent charges, leasing charges, perpetual land usufruct charges, perpetual administration charges. Incomes of the communal budgets connected to real estates, can be increased in the way of balanced management of communal territories and effective management of municipial property. Inevitable is also introduction of cadastral tax and adoption of a real estate value as the basis for taxation. The system of allowances and tax relieves also requires thorough verification. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogustawska-KlejmenŁ J., Podatek od nieruchomości, Wyd. Prawno-Ekonomiczne INFOR, Warszawa 1999.
 2. Etel L, Presnerowicz S., Podarki i opłaty samorządowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005.
 3. Finanse samorządów terytorialnych w Europie, Dexia Kommunalkredil Polska, Warszawa-Paryż 2004.
 4. Lewandowska I., Właściciel powinien wiedzieć, co go czeka, „Rzeczpospolita" z 8 marca 2001 r. [5] Lewandowska I., Uzbrojenie droższe, „Rzeczpospolita" z 13 lutego 2001 r.
 5. Local Finance in the Twenty Five Countries of The European Union, Dexia Editions, Paris 2004.
 6. Pawlikowska-Piechotka A., Gospodarka nieruchomościami, Polskie Centrum Budownictwa, Warszawa 1999.
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości, DzU 2004 nr 107, poz. 1138.
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od l stycznia do 31 grudnia 2004 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, t. II, Rada Ministrów, Warszawa 2005.
 9. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, tekst jednolity, DzU 2002 nr 9, poz. 84, z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU nr 203, poz. 1966, z późn. zm.
 11. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, DzU 2005 nr 175, poz. 1459.
 12. Ustawa z dnia 151istopada 1984 r. o podatku rolnym, tekst jednolity, DzU 1993 nr 94, poz. 431, z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, DzU 2001 nr 71, poz. 733, z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity, DzU 2004 nr 261, poz. 2603, z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU 2003 nr 80, poz. 717, z późn. zm
 16. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, tekst jednolity, DzU 2004 nr 121, poz. 1266, z późn. zm.
 17. Wojtuch M., Mogło być więcej z opłat, „Gazeta Prawna" z 2 lipca 2003 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu