BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smolny Katarzyna
Tytuł
Obligacje samorządowe jako źródło dodatkowych środków finansowych wspomagających absorpcję środków funduszowych przez podsektor finansów samorządowych
Municipal Bonds as Sources of Additional Financial Resources Supporting Absorption of Funds Resources by Self-government Finance Sect
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1148, s. 332-342, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Obligacje komunalne, Dochody gminy, Finanse lokalne
Communal bonds, Local revenues, Local finance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono charakterystykę wybranych państw europejskich i rolę transferów w działalności jednostek samorządu terytorialnego. Omówiono cele i metody redystrybucji środków w wybranych krajach.

The work has introduced financial instruments supporting absorption of European Union funds resources by units of local governments. The author is especially interested both in corporation stocks as income of local government units and in the role of banks in these instruments performance. The author describes possibilities of using these instruments and also analyzes development and structure of non-treasury indebted instruments market in Poland between 1997 and 2005. The author points the importance of bonds as sources of additional financial resources for local government units and tendency of changes in this field. She also tries to find reasons for present state. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ciejpa-Znamierowska K., Inwestowanie w obligacje komunalne jako wyraz partnerstwa w regionie, [w:] Partnerstwo w regionie, red. J. Karwowski, Szczecin 2004.
  2. Mołocznik E., Rola obligacji komunalnych w zwiększaniu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w obliczu przystąpienia Polski do UE - stan obecny i pożądane kierunki zmian, [w:] Polska w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia dla gospodarki. Spojrzenie makro-, mezo- i mikroekoomiczne, red. B. Filipiak, S. Flejterski, Szczecin 2004.
  3. Ostrowska E., Inwestycje finansowe, Gdańsk 2003.
  4. Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, Wrocław 2004.
  5. Perspektywy współpracy banku z samorządem terytorialnym w Polsce, red. D. Korenik, Wrocław 2005.
  6. Podsumowanie IV kwartału 2004 r. oraz 2004 roku, FICHT Polska, www.fitch.polska.pl.
  7. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw samorządowych za lata 1999-2004, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2000-2005.
  8. Ustawa o obligacjach, DzU 1995 nr 83, poz. 420, z późn. zm.
  9. Ustawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, DzU 2002 nr 49, poz. 447, z późn. zm.
  10. Ustawa o obligacjach, DzU 2001 nr 217. poz. 2124.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu