BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ślebocka Magdalena
Tytuł
Zróżnicowanie dochodów budżetów województw samorządowych z tytułu udziałów z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w latach 1999-2004
Income Diversification of Province's Budget Coming from Participation in Income from State Taxes between 1999 and 2004
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1148, s. 292-309, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Dochody budżetowe, Dochody gminy, Podatki
Budget revenue, Local revenues, Taxes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono katalog zadań realizowanych przez województwa i źródła ich finansowania. Przedmiotem rozważań są dochody województw z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, a celem jest zbadanie zakresu zróżnicowania tych dochodów na terenie Polski. Okres badawczy obejmuje lata 1999-2004.

The main object of the consideration are provinces' revenues as a part of state tax revenues and their regional differentiation in Poland. The analysis' period includes years between 1999 and 2004. The author presents a set of data concerning the provinces' amounts of own revenues and participation sizes in income from state taxes with reference to tasks and macroeconomic changes in the provinces.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chojna-Duch E., System dochodów jednostek samorządu teyrtorialnego w świetle nowych regulacji ustawowych, [w:] Sanacja finansów publicznych w Polsce. Aspekty prawne i ekonomiczne, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 2. Denek E., Podatki w gospodarce samorządu terytorialnego w warunkach integracji europejskiej, [w:] Finanse, red. B. Pietrzak, Monografie i Opracowania Naukowe, SGH, Warszawa 2005.
 3. FilipiakB., Procedury zarządzania wolnymi środkami pieniężnymi w jednostce samorządu terytorialnego, [w:] Finanse, red. B. Pietrzak, Monografie i Opracowania Naukowe, SGH, Warszawa 2005.
 4. Leoński Z., Samorząd terytorialny, Warszawa 1999.
 5. Nowe rozwiązania w systemie samorządowych dochodów, 30 stycznia 2006 r., www.infor.pl/ dokument.html/?P180=I41.2003.026.000002900.
 6. Tarno J., Sieniuć M., Sulimierski J., Wyporska J., Samorząd terytorialny w Polsce, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
 7. Ustawa z dnia 25 czerwca 1998 r. o samorządzie terytorialnym, DzU 2001 nr 142, poz. 1590, z późn. zm.
 8. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej, DzU 1998 nr 106, poz. 668, z późn. zm.
 9. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001, DzU 1998 nr 150, poz. 983. [10] Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU 2003 nr 203, poz. 1966.
 10. Ustawa z dnia 23 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002, DzU 2003 nr 216, poz. 1826.
 11. Ustawa z dnia 23 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003, DzU 2003 nr 177, poz. 1725.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu