BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dybał Małgorzata
Tytuł
Kierunki i stopień wykorzystania funduszy unijnych jako źródła finansowania polityki rozwoju regionalnego - na przykładzie Dolnego Śląska
The European Union Funds Implementation as a Financing Source of Regional Development Policy - the Lower Silesia Province Case Study
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1148, s. 343-360, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Strategia rozwoju regionalnego
Regional development, Regional development strategy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk, Województwo dolnośląskie
Dolnośląskie voivodship
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest próba przedstawienia rozdysponowania i wykorzystania dostępnych środków unijnych oraz struktury projektów realizowanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych w ramach regionalnego programu operacyjnego na terenie Dolnego Śląska. Na podstawie uzyskanych danych autorka podejmie próbę przyporządkowania poszczególnych inwestycji do macierzy priorytetów zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Tym samym ukazane zostaną stopień i kierunki rozwoju woj. dolnośląskiego. (fragment artykułu)

The aim of this article is to present distribution and implementation of available European Union Funds as well as structure of The Integrated Regional Operational Programme. On a basis of data from The Lower Silesia Province a trial of investments assignment to the matrix of priorities contained in the Development Strategy of Lower Silesia Province has been taken. Thereby, the trends and amount of regional development has been revealed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. http://zporr.dolnyslask.pl/zal/aktualne/regula%20n+2.doc.
  2. Informacje o stopniu wykorzystania środków, uzyskane w Oddziale Weryfikacji i Potwierdzenia Płatności Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - stan na 13 marca 2006 r.
  3. Pierwszy okres wykorzystania funduszy strukturalnych w Polsce. Raport I/z PWW. Rodzaje projektów..., Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, wrzesień 2005.
  4. Podstawy wsparcia Wspólnoty dla Polski na lata 2004-2006, Warszawa 2004.
  5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU 2004 nr 116, poz. 1206, z późn. zm.
  6. Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte przez Komitet Monitorujący ZPORR w dniu 17 marca 2005 r., 12 maja 2005 r. oraz 15 czerwca 2005 r.).
  7. Zalewski J., Podstawowe mechanizmy współpracy samorządu terytorialnego i administracji rządowej w dziedzinie rozwoju (raport), Warszawa-Wrocław, 25 marca 2005 r.
  8. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, DzU 2004 nr 166, poz. 1745.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu