BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gałuszka Krzysztof
Tytuł
Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego na administrację publiczną
Budget Expenditures of Local Governments on Public Administration
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1148, s. 239-249, bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Wydatki budżetowe, Administracja samorządowa, Administracja publiczna, Budżet samorządu terytorialnego
Budget expenditures, Self-government administration, Public administration, Local budget
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wyjaśniono pojecie administracji publicznej i przedstawiono rolę administracji samorządowej w systemie administracji publicznej. Artykuł zawiera także omówienie niektórych aspektów wydatków budżetów samorządowych na administrację publiczną.

The paper focuses on the role and position of the government administration in the system of public administration. The issues concerning budget expenditures of the local governments on public administration are characterized in wide and narrow sense. The main trends in terms of the expenditure's structure and dynamics with respect to different types of government entities are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Budżety jednostek samorządu terytorialnego w latach 1994-2004, GUS, Warszawa 2005.
 2. Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1994.
 3. Dylewski M., Filipiak B., Usługi publiczne, [w:] Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 4. Dziarski G., Kłosowski W., Usługi publiczne, w tym komunalne, FRDL, Warszawa 2003.
 5. Gajl N., Finanse i gospodarka lokalna na świecie, PWE, Warszawa 1993.
 6. Gąciarz J., Organizacja i zasady działania administracji publicznej w Polsce, [w:] Administracja publiczna, red. J. Hausner, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 7. Izdebski H., Badania nad administracją publiczną, [w:] Administracja publiczna, red. J. Hausner, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 8. Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, LIBER, Warszawa 1998.
 9. Lang J., Zagadnienia wstępne, [w:] Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.
 10. Lipowicz L, Istota administracji, [w:] Prawo administracyjne, red. Z. Niewiadomski, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
 11. [l1] Łukasiewicz J., Zarys nauki administracji, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
 12. Łukasiewicz J., Zasada organizacyjnej elastyczności aparatu administracji publicznej, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
 13. Niewiadomski Z., Ustrój samorządu terytorialnego i administracji rządowej po reformie, Difin, Warszawa 1998.
 14. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 15. Peters B.G., Administracja publiczna w systemie politycznym, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 1999.
 16. Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 1995.
 17. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 1998.
 18. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2001.
 19. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2005.
 20. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, DzU 2004 nr 209, poz. 2132, z późn. zm.
 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, DzU 2004 nr 33, poz. 289, z późn. zm.
 22. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 23. Woś T., Państwo a organizacje samorządowe, [w:] Wiedza o społeczeństwie, red. T. Woś, J. Stelmach, Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa 2001.
 24. Wzorowy urząd, czyli jak usprawnić administracją samorządową, jak mierzyć jej zadania i wyniki, red. W. Misiąg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu