BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kociemska Hanna
Tytuł
Konsolidacja obszarów działalności bankowej i ubezpieczeniowej po wejściu Polski do Unii Europejskiej a możliwość funkcjonowania "organizacji bancassurance" na rynku finansowej obsługi jednostek samorządu terytorialnego
Banking and Insurance Operation and its Consolidation on the Basis of Poland's Entry into the EU. The Possibility of Functioning of a Bancassurance Organization in the Financial Service Market for Local Governments
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1148, s. 386-399, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Sektor bankowy, Rynki finansowe, Bankowość ubezpieczeniowa, Usługi bankowe, Samorząd terytorialny
Banking sector, Financial markets, Bancassurance, Banking services, Local government
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono ofertę banków skierowaną do JST. Zamieszczono dane dotyczące banków będących największymi organizatorami emisji obligacji komunalnych. Pokazano wpływ poszczególnych czynników na rodzaj i zakres współpracy banków z jednostkami samorządu terytorialnego.

This article presents an idea and practical implications of the emerging banking and insurance sector in Poland. The author emphasizes the subject of servicing local governments by banks and insurance organizations. The paper discusses also the possibility of existence of bancassurance organizations on Polish financial market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dylewski M., Wybór partnera finansowego JST- aspekty techniczne i prawne, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rynek finansowy, szanse i zagrożenia rozwoju", 6-9 września 2004 r., Zamość.
 2. Dziekoński P., Raport. Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa - konsekwencje dla rynku kredytowego, Materiały i Studia NBP nr 164.
 3. Gminy przekonały się do obligacji, "Rzeczpospolita" z 7 lipca 2005 r.
 4. Heffernan S., Modern Banking, John Wiley & Sons, Ltd 2005 UK.
 5. Iwanicz-Drozdowska M., Adekwatność kapitałowa banków według standardów Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego, "Bank i Kredyt" 2000 nr 1-2.
 6. Korenik D., Perspektywy współpracy banku z samorządem terytorialnym w Polsce, AE, Wrocław 2005.
 7. Lachowski S., Fuzje, przejęcia i alianse po polsku, "Bank" nr 2.
 8. Pawłowska M., Wpływ zmian w strukturze polskiego sektora bankowego na jego efektywność w latach 1997-2002 (podejście nieparametryczne), "Bank i Kredyt", listopad-grudzień 2003.
 9. Report on Consolidation in the Financial Sector, January 2001, Annex I, www.bis.org.
 10. Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003, red. J. Osiński, P. Wyczański, D. Tymoczko, A. Grat, NBP, grudzień 2004.
 11. Rynek finansowy. Szansę i zagrożenia rozwoju, t. 2, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji, red. P. Kapuś, J. Węcławski, Zamość 2004.
 12. "Rzeczpospolita" z 5 lipca 2005 r.
 13. "Rzeczpospolita" z 8 lipca 2005 r.
 14. Saunders A., Wlter L, Universal Banking in the United States. What We Could Gain? What We Could Lose! Oxford University Press, Oxford 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu