BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maj Katarzyna
Tytuł
Kryteria racjonalizacji wydatków oświatowych
Criteria of Rationalization of Educational Expenses
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1148, s. 361-372, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Finansowanie oświaty, Koszty oświaty
Financing of education, Cost of education
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przybliżono problemy dotyczące finansowania oświaty. Omówiono czynniki determinujące koszty funkcjonowania placówek oświatowych. Przedstawiono kryteria optymalizacji wydatków i efekty zastosowania nowego sposobu podziału budżetu oświaty.

Tasks related to education which are running kindergarten, primary schools and gymnasiums belong to the most crucial own tasks of communes. Realization of this group of tasks becomes more and more difficult due to two reasons. The first reason is demographic changes (falling number of births) what has influence on falling number of pupils in schools. The second one is permanent deficit of resources that comes from educational part of general subsidy which do not cover the costs of running educational institutions. These circumstances show that the problem of the best activity schools and the financial aspects of this issue are getting important for local government. This paper is an attempt of defining criteria which can be used by local government in process of rationalization of educational expenses. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barro S.M., Pieniądze, nauczyciele i uczniowie: ocena polskiej statystyki finansowania oświaty oraz statystyki uczniów i zatrudnienia w systemie oświaty. Raport opracowany dla Zespołu ds. Badania Finansów Oświaty, prowadzonego w Ministerstwie Edukacji Narodowej (MEN) przez Research Triangle Institute (RTI), w ramach kontraktu Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) nr 7470-805, 2000.
 2. Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
 3. Latowska-Downar L, Chodzi o pieniądze, „Wspólnota" 2005 nr 2.
 4. Ofiarski Z., Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2002.
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005, DzU 2004 nr 286, poz. 2878.
 6. Tabor M., Jak dzielić to, czego ciągle jest za mało. Sprawdzona metoda podziału budżetu oświaty, Vulcan - Zarządzanie Oświatą, „Biuletyn Informacyjny" 2000 nr 4, Wrocław.
 7. Tabor M., Sztywny bon oświatowy, czyli pozornie dobry sposób podziału pieniędzy, Vulcan- Zarządzanie Oświatą, „Biuletyn Informacyjny" 2001 nr 2, Wrocław.
 8. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. „Karta Nauczyciela", DzU 2003 nr 118, poz. 1112, z późn. zm.
 9. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU 2003 nr 203, poz. 1966, z późn. zm.
 10. Wiesław S., Szkoła jako organizacja ucząca się, Vulcan - Zarządzanie Oświatą, „Biuletyn Informacyjny" 2002 nr 3-4, Wrocław.
 11. www.nysa.edu.pl.
 12. Zięba J., Jak zracjonalizować wydatki na oświatę, czyli o lokalnych standardach zatrudniania nauczycieli, Vulcan -Zarządzanie Oświatą, „Biuletyn Informacyjny" 2001 nr l, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu