BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasylik Agnieszka
Tytuł
Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjent środków z Unii Europejskiej
Entities of Territorial Self-government as Beneficiaries of the EU Funds
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1148, s. 310-319, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Fundusze strukturalne, Finanse lokalne
Local government, Structural funds, Local finance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie znaczenia systemu finansowania działalności JST dla właściwej absorpcji środków unijnych. Przy pozyskiwaniu środków unijnych szczególnie ważne jest zapewnienie wieloletniego współfinansowania z krajowych środków publicznych. Konieczne jest wypracowanie sprawnego mechanizmu absorpcji funduszy unijnych oraz zastosowanie najbardziej skutecznego zestawu zadań i instrumentów polityki regionalnej.

The article presents questions related to the system of funding the activities of territorial self-government in relation to the absorption of the means coming from the European Union. The study mentions some problems connected with the importance of the funds for territorial self-government in the present-day period of programming, i.e. between 2004 and 2006. It also pays attention to some new solutions which should eliminate or weaken existing limitations of financial independence of territorial self-governments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Budżet władz lokalnych, red. S. Owsiak, FWE, Warszawa 2002.
  2. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Podstawy analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
  3. Fundusze strukturalne -Przewodnik: http://www.delpol.pl/download/fundusz/index.htm.
  4. Informacja o stanie realizacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (informacje dotyczące wdrażania oraz informacje finansowe prezentowane są za okres od l do 31 grudnia 2005 r.), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006 (mpis).
  5. Jastrzębska M., Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2005.
  6. Krajowy Program Reform na lata 2005-2008, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa i 2005 (mpis).
  7. Patrzałek L., Finanse samorządu województwa w systemie finansów publicznych w Polsce, PWE, Warszawa 2005.
  8. Podstawy Wsparcia Wspólnoty „Promowanie rozwoju gospodarczego i warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia", Bruksela-Warszawa, grudzień 2003.
  9. Projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, Warszawa 2005 (mpis).
  10. Ustawa z 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU 1966 nr 3, poz. 203, i późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu