BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak-Ciosek Marzena
Tytuł
Podleganie ubezpieczeniu społecznemu w świetle zasad wspólnotowej koordynacji
Social Insurance and EU Co-ordination Rules
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1148, s. 442-457, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia społeczne, Ubezpieczenia, Prawo ubezpieczeniowe, Państwa członkowskie
Social insurance, Insurances, Insurance law, Member states
Uwagi
summ.
Abstrakt
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego polega na tym, że niezależnie od uregulowań wewnętrznych, wszystkie państwa członkowskie są zobowiązane do stosowania prawa unijnego w stosunku do osób przemieszczających się. W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące regulacji wynikających z przepisów wspólnotowych o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

The aim of this article is to cover basic information about regulations based on EU regulations which coordinate the system of social insurance. These regulations were introduced on the 1st May 2004 and they concern people who, apart from having the period of insurance at work in Poland, also have the periods of insurance together with periods of residence in other EU countries. These factors are important because benefits, both retirement as well as pension, depend on them. Using the rules of co-ordination of the social insurance guarantees the good result in case of contest for social benefit by all the employees working on the territory of the European Union. It was necessary to assure people who start working in EU countries that they will not suffer from the lack of retirement or pension. As the result the free migration within the EU would be possible. EU countries should achieve well co-ordinated system of social insurance to avoid the collision of national regulations connected with the rights to benefit of social insurance and paying premiums. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bińczycka-Majewska T., Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, Zakamycze 1999.
 2. Crijns L., Laureat A., L'action de la Commission des Communautés européennes en matière de sécurité sociale, "Revue Internationale du Travail" 1978 no. 5.
 3. Directive n. 79.7 (C.E.E.) du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progresive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (J.O.C.E. n. L. 6 du 10 janv. 1979).
 4. Directive n. 86.378 (C.E.E.) du 24 juillet 1986 relative à la mise en aeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (J.O.C.E. n.L.225 du 12 août 1986; rectif.: J.O.C.E. n.283 du 4 oct. 1986).
 5. Góra M., System emerytalny, PWE, Warszawa 2003.
 6. Kowalski-Paszko S., Podleganie ubezpieczeniu społecznemu na podstawie unijnego rozporządzenia 1408/71, „Ubezpieczenia Społeczne" 2004 nr 4.
 7. Radzik-Kazenas B., Podstawowe zagadnienia z zakresu integracji europejskiej. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, wyd. 2, ZUS, Warszawa 2003.
 8. Świątkowski A., Europejskie prawo ubezpieczeń społecznych, [w:] Europejskie prawo socjalne, L 3, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 9. Ubezpieczenie społeczne pracowników .migrujących oraz prowadzących działalność gospodarczą, red. T. Major, B. Pawłowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004.
 10. Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 16 lutego 1982 r., nr 19/81 w sprawie Burton c. British Railways Board (Zjednoczone Królestwo), Rec. 1982.
 11. Żukowski M., Systemy emerytalne w Unii Europejskiej w świetle „otwartej koordynacji", [w:] Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, red. T. Szumlicz, M. Żukowski, Twigger, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu