BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiełbasa Monika
Tytuł
Struktura rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Unii Europejskiej
Market Structure of VHI in the European Union
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1148, s. 458-468, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia zdrowotne, Ochrona zdrowia, Rynek ubezpieczeniowy
Health care insurance, Health care protection, Insurance market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono strukturę rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Unii Europejskiej. Wskazano możliwe kierunki jego rozwoju oraz wiążące się z tym problemy. Za cel artykułu postawiono wywołanie dyskusji nad ewentualnym przeniesieniem pewnych rozwiązań na grunt Polski oraz potwierdzenie konieczności dokonania zmian systemowych.

The author describes types of insurers selling VHI in the European Union and examines the extent to which VHI is purchased by groups rather than by individuals. Voluntary health insurers in the European Union can be distinguished in terms of their legal status and in terms of their degree of specialization in health. In terms of legal status, three types of insurers are present in the EU market for VHI: mutual and provident associations (distinguished by their non-profit status) and commercial companies (distinguished by their for-profit status). Germany is the only member state in which substitutive VHI is sold entirely by specialist health insurers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Broda M.Z., Na zdrowie, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy" t. 3, nr 6, czerwiec 2006 r.
  2. Dyrektywa Rady 92/49/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych administracyjnych, odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich i innych niż ubezpieczenia na życie, oraz zmieniająca dyrektywy 73/239/EWG i 88/357/EWG (trzecia dyrektywa w sprawie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie).
  3. Health care system in VE. A comparative study. European Parliament.
  4. http://www.aim-mutual.org/uk/index.htm, 22.03.2006 r.
  5. Kruszewska X., Struktura rynku w Europie, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy" t. 3, nr 3, marzec 2006 r.
  6. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w wybranych krajach europejskich - Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, „Biuletyn Miesięczny KNUiFE" nr 3(68), marzec 2005 r.
  7. Word Health Report 2003, World Health Organization.
  8. Voluntary Health Insurance in European Union, World Health Organization 2004 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu