BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Franc-Dąbrowska Justyna
Tytuł
Zarządzanie kapitałem obrotowym a efektywność gospodarowania przedsiębiorstw rolniczych
Interrelation of Working Capital and Effectiveness of Manage Agricultural Enterprises
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 32-36, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rolne, Kapitał obrotowy, Płynność finansowa, Efektywność gospodarowania
Agricultural enterprises, Working capital, Financial liquidity, Business efficiency
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Celem opracowania była analiza zarządzania kapitałem obrotowym w aspekcie efektywności gospodarowania wśród dzierżawców w latach 1994-2003. Zaobserwowano dwa charakterystyczne okresy: I - lata 1994-1999, gdy następowało pogorszenie relacji aktywów bieżących do zobowiązań bieżących i pogarszanie bezpieczeństwa finansowego, a w efekcie zmniejszenie efektywności gospodarowania, II - od 2000 roku, gdy następowała poprawa bezpieczeństwa finansowego i powiększenie wartości stóp zwrotu z kapitałów własnych.

This article presents aspect of working capital management among enterprises hold by the tenants. Two specific periods were observed. First from 1994 till 1999 when a relation of current assets to current liabilities was deteriorating together with financial security what resulted in general decline of business performance. The second phase was characterised by improvement of financial security and increase of return on equity ratios. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czekaj J., Z. Dresler 1998: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - podstawy teorii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 119, 127, 117, 118.
  2. Franc J. 2003: Struktura kapitału a procesy rozwojowe przedsiębiorstw rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 45, 59.
  3. Pike R., Neale B. 1999: Corporate finance and investment decisions and strategies. Grafos. Barcelona, 377.
  4. Pluta W. 1999: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa, 41.
  5. Sierpińska M., D. Wędzki 1997: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 61, 73-74.
  6. Wasilewski M. 2004: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 109,110.
  7. Wędzki D. 2003: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 40, 35, 46, 36, 35.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu