BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Narkiewicz Janusz
Tytuł
Sprawozdawczość finansowa jako podstawa oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa
The Financial Report as a Base of an Estimate of the Company's Economical-financial Standing
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2002, vol. 36, s. 79-100, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Sprawozdanie finansowe, Badanie sprawozdań finansowych, Rentowność przedsiębiorstwa, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Analiza ryzyka finansowego, Przegląd literatury
Financial analysis of enterprise, Financial statements, Audit of financial statement, Enterprise profitability, Enterprises financial liquidity, Financial risk analysis, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa definiowane jest jako, zbiór usystematyzowanych i wybranych informacji, tworzonych zarówno przez rachunkowość, jak i poza nią, charakteryzujący minioną i obecną sytuację finansowo-majątkową przedsiębiorstwa oraz wielkość osiągniętego wyniku finansowego, jako rezultatu działalności tej jednostki. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym stanowią najbardziej wiarygodne źródło analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa. W analizie tej zazwyczaj przyjmowane są takie podstawowe kryteria oceny, jak: rentowność, płynność finansowa, niezależność finansowa oraz ryzyko finansowe. Tematem artykułu była analiza oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, w ramach wstępnej i szczegółowej analizy wymienionych powyżej kryteriów. Analiza miała na celu identyfikację czynników wpływających na zmiany sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

In the presented article the author describes the basic principles and methods of analysis of the economic-financial standing of a company on the basis of the financial report data. The basic criteria of the estimate were profitability, availability of capitals, financial independence and the risk of economic activity. The article shows that information coming from the balance of profits and losses as well as reports on the cash flow can be a good base for the current and prospective estimate of the financial condition of economic units. The condition of credibility of this estimate is, however completing the traditional analyses, limited mostly to the calculation and interpretation of basic economic-financial indices, with detailed analyses (including those concerning factors), facilitating economic interpretation of the compared relations. A great significance for the quality of the results of the carried out investigations are the appropriate corrections of calculated economic-financial indices (which eliminate the influence of methodological changes, as well as organisational, topical and those related to price), due to which their cognitive value substantially increases. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu