BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golinowska Maria
Tytuł
Wdrażanie programów rolnośrodowiskowych w gospodarstwach rolnych
Implementing the Agricultural Environmental Programmes on Farms
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 37-40, tab., rys., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Produkcja roślinna, Programy ochrony środowiska, Badania ankietowe
Arable farm, Crop production, Environmental programs, Questionnaire survey
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Autorka przedstawiła badania przeprowadzone w 2005 roku w powiecie brzeskim (woj. opolskie), których celem była ocena, jak wdrażane są programy rolnośrodowiskowe. Ze 103 producentów rolnych, którzy przystąpili do tych programów wybranych zostało losowo 10 rolników, u których przeprowadzono badania ankietowe, na temat wdrażania programów rolnośrodowiskowych i ich efektywności. Ankieta zawierała pytania dotyczące warunków produkcji, struktury organizacji gospodarstwa oraz stosowania zasad zwykłej praktyki rolniczej. Badania wykazały, że analizowani producenci rolni skorzystali tylko z jednego pakietu K0 l b (międzyplon ozimy) i K0lc (międzyplon ścierniskowy). Średnio do l ha UR za ten pakiet otrzymali 550 zł.

In 2005 research was carried out in the district of Brzeg in the Province of Opole. Its aim was to investigate how the agricultural environmental programmes are implemented. Out of 103 farmers who joined these programmes, 10 farmers were randomly selected and those were surveyed about the implementation of the agricultural environmental programmes and their effectiveness. The survey was carried out personally. It contained questions concerning the conditions of production, the structure of the farm's organization and observing the principles of the regular agricultural practice. The research has shown that the analysed farmers made use of just one package K0lb (winter intercrop) and K0Iс (stubble intercrop). They received on average 550zł for the package per up to 1 ha of arable ground. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kopeć B. 1983: Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych (wybrane zagadnienia). Skrypt AR we Wrocławiu, 269, 283
  2. Spychalski G. 2003: Instrumenty towarzyszące Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce w okresie 2004-2006. Wieś i Rolnictwo. 3; 72-81.
  3. Szypowska M. 2006: Efektywność wdrażania programów rolniczych na przykładzie powiatu brzeskiego (maszynopis). AR Wrocław, 88.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu