BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lachiewicz Stefan, Matejun Marek
Tytuł
Kadrowe uwarunkowania i skutki outsourcingu usług
The Impact of Outsourcing Services on Staff
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 6, s. 41-52, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Outsourcing, Outsourcing w księgowości, Outsourcing administracji kadrowo-płacowej
Outsourcing, Accounting outsourcing, Payroll and personnel administration outsourcing
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę wpływu outsourcingu usług na stan i strukturę zatrudnienia w przedsiębiorstwach. W pierwszej części przedstawiono pozytywne i negatywne strony outsourcingu, w drugiej zaprezentowano wyniki badań prowadzonych w grupie 110 małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystujących outsourcing w sferze rachunkowości i doradztwa podatkowego. Poddano tu analizie wpływ outsourcingu na poziom i strukturę zatrudnienia w firmach macierzystych. Przedstawione wyniki wskazują na pozytywne tendencje w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

This article presents the influence of service outsourcing on the structure of employment in companies. The first part portrays both the positive and negative aspects of outsourcing. It pays particular attention to such aspects as changes in the area of employment, employee resistance to externalization, the behavior of the participants towards the outsourcing partner, and some of the pathologies connected with the application of outsourcing. The second part presents the results of research carried out in a group of 110 small– and medium–size enterprises that use outsourcing in the field of accountancy and tax advice. It analyzes the influence of outsourcing on the level and the structure of employment in customer companies. The presented results indicate positive trends. A decrease in employment has been noticed in only few companies. In fact, collaboration with an accountancy office has more often resulted in an employment increase in the companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielski L. (2003), Outsourcings new global reach, „Banking Journal", No. 6.
 2. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 3. Bukłaha E. (2001), Zastosowanie strategii integracji wertykalnej oraz outsourcingu w sektorach podatnych na globalizację na przykładzie branży piwowarskiej oraz ciężkiego sprzętu AGD w Polsce [w:] Kaja J. (red.), Wpływ otoczenia na zarządzanie i finansowanie przedsiębiorstw, Część II. Praca zbiorowa, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa.
 4. Call Center Offshore Outsourcing: Polska, Masterplan, rittp://www.masterplan.com.pl/publikacje/175_offshore _pl.php.
 5. Cwik K. (2002), Organizacja ucząca się, a wybrane współczesne koncepcje zarządzania [w:] Skalik J., Bełz G. (red.), Management Forum 2020, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Edgell J. (2003), Offshonng - which way to India, „Computer Law & Security Report", Vol. 19, No. 5.
 7. Embleton P.R., Wright P.C. (1998), A Practical Guide to Successful Outsourcing, „Empowerment in Organizations", Vol. 6.
 8. Gadziński M. (2004), To przeklęte stówo na „o", „Gazeta Wyborcza", 19/04.
 9. Gay C., Essinger J. (2002), Outsourcing strategiczny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 10. Griswold D.T. (2004), Outsource, Outsource, and Outsource Some More, „National Review", 03.05.
 11. Klincewicz K. (2005), Offshonng. Przykład branży informatycznej, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4.
 12. Klincewicz K. (2005), Rozwój kompetencji pracowników w firmach usług offshoringowych, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5.
 13. Kopczyński T. (2001),-Outsourcing a potencjał pracowniczy przedsiębiorstwo, [w:] Zimniewicz K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe", nr 36, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 14. Krupski R., red. (2002), Metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 15. Kryńska E. (2003), Wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia i organizacji pracy w przedsiębiorstwach polskich [w:] Horodeński R., Sadowska-Snarska C., Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne. Praca zbiorowa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok-Warszawa.
 16. La Ferla B. (2004), Offshore Outsourcing. Out Of Favour, „IEE Review", No. 3.
 17. Małkowski J. (2001), Outsourcing- mity i fakty, „Manager", nr 6.
 18. Markus T. (2001), Kryteria oceny outsourcingu w logistyce [w:] Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Transformacja przedsiębiorstw — problemy, metody, efekty, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 19. McDougall P. (2004), There's No Stopping The Offshore-Outsourcing Train, „InformationWeek", 24.05.
 20. (2005), Off shoring będzie się rozszerzał, „Zarządzanie na Świecie", nr l.
 21. (2003), Onshore, Offshore, Nearshore... Outsourcing Continues To Grow, „Chain Storage Age", No. 11.
 22. (1998), Osłabienie oporów przeciw zmianom, „Zarządzanie na Świecie", nr 3.
 23. Pańkowska M. (1999), Wybrane problemy zarządzania zasobami pracy w szczupłych organizacjach. Firma na rynku pracy, PWE, Warszawa.
 24. Trocki M. (1997), Proces outsourcingu, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 2.
 25. Trocki M. (2001), Outsourcing, PWE, Warszawa.
 26. Weidenbaum M. (2004), Outsourcing Is a Good Thing - Mostly, „USA Today", No. 5.
 27. Weston R. (2004), BPO Grows As Companies Look To Save Money, „InformationWeek", May 17.
 28. (1994), Wzmożony outsourcing w koncernach USA, „Zarządzanie na Świecie", nr 7-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu