BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Okopska Magdalena
Tytuł
Skutki braku otwartości w komunikacji
The Effects of a Lack of Openness in Communications: The Case of Company X
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 6, s. 63-74, bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Pracownicy w przedsiębiorstwie, Organizacja przedsiębiorstwa, Zachowania komunikacyjne, Zwolnienie pracownika
Employees in enterprise, Enterprise organisation, Communication behaviours, Dismissal
Abstrakt
Przypadek firmy X Niniejszy artykuł jest analizą przypadku firmy, w której jako rezultat braku otwartości w komunikacji zidentyfikowana została między innymi wysoka fluktuacja pracowników. Dla pokonania trudności rynku i jako narzędzie walki z konkurencją zaproponowano stworzenie nowej struktury organizacyjnej, opartej na otwartości. Opisano również wymagania stawiane względem działu HR, jakie musi on spełniać dla rozwoju i utrzymania otwartości w komunikacji. (abstrakt oryginalny)

This paper presents a case study of a company where an absence of openness in communications was identified as the cause of high staff turnover. The creation of a new organizational structure based on openness was proposed in order to overcome market difficulties as well as to fight the competition. This included a description of requirements to be met by the human resources department in order to maintain openness in communications. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszyk P. (2002), Podstawy organizacji i zarządzania, Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości, Poznań.
 2. Blackburn R.S. (1981), Lower participation Power: Toward a Conceptual Integration, „Academy of Management Review", No. 6.
 3. Bratnicki M. (2001), Kompetencje przedsiębiorstwa: od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Placet, Warszawa.
 4. Bratnicki M. (2002), Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 5. Carrell M.R., Elbert N.F., Hatvield R.D. (2000), Human Resources Management Strategies for Managing a Diverse and Global Workforce, The Dryden Press Harcourt College Publishers, Orlando.
 6. Chawla A., Kelloway E.K. (2004), Predicting Openness and Commitment to Change, „The Leadership & Organization Development Journal", Vol. 25, No. 6.
 7. Daly J.P. (1995), Explaining Changes to Employees: the Influence of Justification and Change Outcomes on Employees' Fairness Judgements, „Journal of Applied Behavioural Science, Vol. 31, No. 4.
 8. Dessler G. (2001), A Framework for Human Resources Management, Pearson Education, New Jersey.
 9. Eisenberg E.M, Witten M.G. (1987), Reconsidering Openness in Organizational Communication, „Academy of Management Review", Vol. 12, No. 3.
 10. Fernandez R., Gould R.V. (1994), A dilemma of state power: Brokerage and influence in the national health policy domain, „American Journal of Sociology", No. 99.
 11. Gilsdorf J.W. (1998), Organizational Rules on Communicating: How Employees Are - and Are Not - Learning the Ropes, „The Journal of Business Communication", Vol. 35, No. 2.
 12. GuzleyR.M. (1992), Organization climate and communication climate, „Management Comunication Quarterly", Vol. 5, No. 4.
 13. Kobyliński W. (2005), Podstawy współczesnego zarządzania, Kolegium Wydawnicze Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź - Warszawa.
 14. Kushell R.E. (1979), How to Reduce Turnover by Creating a Positive Work Climate, „Personnel Journal", No. 10.
 15. Lawler E.E., Hall D.T., Oldham G.R, (1974), Organizational Climate. Relationship to Organizational Structure, Process, and Performance, „Organizational Behavior and Human Performance", Vol. 11.
 16. Lichtarski J. (2001), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 17. Lister T. M .T. (2002), Czynnik ludzki. Skuteczne przedsięwzięcia i wydajne zespoly, WNT, Warszawa.
 18. Mayer R.C., Davis J.H., Schoorman F.D. (1995), Ań Integratwe Model of Organization Trust, „Academy of Management Review", Vol. 20, No. 3.
 19. Meyer J.W., Rowan B. (1977), Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony, „American Journal of Sociology", No. 83.
 20. Mikołajczyk Z. (1996), Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa.
 21. Morrison E.W., Milliken F.J. (2000), Organizational Silence: A Barrier to Change and Development in Pluralistic "World, „Academy of Management Review", No. 4.
 22. Mreia K. (1977), Założenia teoretyczne i wyniki pomiaru struktur organizacji, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 23. Nalepka A. (2001), Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków.
 24. Pace W. R. (1983), Organizational communication: Foundation for Human Resource Development, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 25. Power M., Rienstra B. (1999), Internal communication in new corporate conglomerates. Developing a corporate communication model for loosely coupled business in local government, „The International Journal of Public Sector Management", Vol 12, No. 6.
 26. Price A. (1997), Human Resources Management in a Justness Context, Thomson Business Press U.K.
 27. Pruitt D.G., Syna H. (1989), Successful Problem Solving [w:] Tjosvold D. i Johnson D.W., Productive Conflict Management: Perspectives for Organizations, Team Media, Minneapolis, MN.
 28. Redding Ch.P., Beslin R. (2004), How Leaden Can Communicate to Build Trust, „Ivey Business Journal", November/December 2004.
 29. Redding W.C. (1972), Communication within the Organization: An Interpretive Review of Theory and Research, Industrial Communication Council, New York.
 30. Rutka R. (2003), Jak tworzyć dokumentację organizacyjną przedsiębiorstwa: zasady tworzenia, praktyczne wskazówki zastosowań, wzory dokumentacji, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 31. Stoner J.A.F., Wankel Ch. (1992), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 32. Strużyna J. (1997), Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 33. Timmcrman P.D., Harrison W., The Discretionary Use of Electronic Media, „Journal of Business Communication", Vol. 42, No. 4.
 34. Trombetta J.J., Rogers D.P. (1988), Communication Climate, Job Satisfaction, and Organizational Commitment, „Management Communication Quarterly", Vol. 1, No. 4.
 35. Tjosvold D., Sun H.F., Wan P. (2005), Effects of Openness, Problem Solving, and Blaming on Learning: An Experiment in China, „The Journal of Social Psychology", No. 145 (6).
 36. Tyrała P. (2001), Kierowanie, organizowanie, zarządzanie, Adam Marszałek, Toruń.
 37. Wajda A. (2003), Organizacja i zarządzanie, PWE, Warszawa.
 38. Webster J., Trevino J.K. (1995), Rational and Social Theories as Complementary Explanation of Communication Media Choice: Two Policy-Capturing Studies, „Academy of Management Journal" Vol. 38, No. 6.
 39. „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 2003, nr 3.
 40. „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 2006, vol. 48-49, nr 3-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu