BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rafaląt Iwona
Tytuł
Miejsce i rola działu zarządzania zasobami ludzkimi w strukturze organizacyjnej. Wyniki badań empirycznych
The Place and Role of the Human Resource Management Department: Empirical Findings
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 6, s. 75-100, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Modele zarządzania zasobami ludzkimi, Strategia zarządzania, Organizacja przedsiębiorstwa
Human Resources Management (HRM), Human Resource Management models, Management strategy, Enterprise organisation
Abstrakt
Autorka przedstawia w swoim artykule wyniki badań ankietowych dotyczących miejsca i roli działu zarządzania zasobami ludzkimi w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Badaniami ankietowymi zostały objęte organizacje z terytorium całej Polski, wybrane placówki miały reprezentować różnorodną formę organizacyno-prawną, formę własności, wielkość oraz zróżnicowany zasięg i profil działalności. Wyniki badań pokazują między innymi, że profesjonalne podejście do zzl jest związane z chęcią poprawienia swojej konkurencyjności rynkowej oraz realizacji strategii ogólnej przedsiębiorstwa.

The following paper presents the results of an empirical study conducted on a sample of 232 Polish organizations. The bulk of the sample consists of medium–size, limited liability companies owned by Polish bodies other than the State Treasury. The companies operate on international markets in the field of industry. The research looked at the position of HRM departments and specialists in the organizational structure of the companies—department location, number of employees responsible for personnel administration, professional external support in the form of collaboration with professional personnel advisers, and the organization and management of diverse HRM tasks. This paper constitutes only a fragment of a greater research effort that focuses on the impact of general strategy on motivation methods. The study was awarded promoter’s grant No. 1 H02D 057 28. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S., red. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, IPiSS, Warszawa.
 2. Dziechciarz P. (2001), Najwięksi doceniają zarządzanie ludźmi. Pozycja działów personalnych w polskich przedsiębiorstwach, „Personel", 1-15 czerwca.
 3. Gableta M., red. (2006), Potencjał pracy przedsiębiorstwa, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Kaźmierczak A., Sowińska-Bonder K, (2007), (Nie) podjęte wyzwanie. Stan obecny oraz perspektywy funkcji kadrowej w firmach w Polsce, „Personel i Zarządzanie", nr 2
 5. Król H., red. (2006.), Ewolucja zarządzania organizacjami na przełomie wieków, Vizja Press&it , Warszawa.
 6. Król H., Ludwiczyński A., red. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa.
 7. Listwan T., red. (2006), Zarządzanie kadrami, Wyd. III uaktualnione i poszerzone, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 8. MarciniakJ. (2006), Standaryzacja procesów zarządzania personelem, Wyd. l, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 9. Oleksyn T. (2001), QuovadisHRM. Czy piony personalne przeżyty się? (1), „Personel", 1-15 czerwca.
 10. OleksynT. (2001), Quo vadis HRM - po polsku. Czy piony personalne przeżyty się? (2),. „Personel", 16-31 października
 11. O'Reilly III Ch. A., Pfeffer J. (2006), Lepsze zarządzanie kadrami. Jak stworzyć organizacje, która uwalnia ludzki potencjał, Wydawnictwo Helion (one press), Gliwice.
 12. Pocztowski A. (2001), Dział zasobów ludzkich wobec współczesnych wyzwań, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4.
 13. Trochimiuk R., Sztukowska J. (2005), Rola działu personalnego w zarządzaniu wiedzą w wybranych przedsiębiorstwach, „MBA", nr 1.
 14. Urbaniak B., Bohdziewicz P. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kreowanie nowoczesności - raport z badań przeprowadzony wśród firm biorących udział w VII edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wyd. IPiSS, Warszawa
 15. Zbiegień-Maciąg L. (2006), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu