BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czykier-Wierzba Dorota
Tytuł
System dochodów budżetowych Unii Europejskiej i kierunki jego reformy
System of the Budget Income in the European Union and Directions of its Reform
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2007, nr 90, s. 15-27, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Budżet UE, Dochody budżetowe, Struktura budżetu
EU budget, Budget revenue, Budgetary structure
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Wspólnota Europejska
European Union (EU), European Community
Abstrakt
W artykule przedstawiono problem utworzenia dobrego systemu dochodów budżetowych UE. Opisano budżet Unii Europejskiej oraz scharakteryzowano dochody budżetu ogólnego EWG w latach 1971-2004. Zaprezentowano również proponowane kierunki reformy systemu dochodów budżetowych UE.

The subject of analysis presented in the paper is the system of budget income existing in the European Union between 1971 and 2004. This system is very often criticized for its inadequate transparency to the ordinary citizen and excessive complexity. Moreover, in its current form it does not ensure financial independence of the European Union. Taking all these shortcomings into account, the European Commission started a concerted effort to reform this system. However, in spite of these efforts the system described in the paper is still being used. Features of a good system of the budget income in the European Union are discussed in the concluding section of the paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beschluss des Rates 21. vom April 1970, ABI. der EG 1970, L 94
 2. The Community Budget: the Facts in Figures, European Commission, Luxembourg 2000 Council Directive 2003/96/EC of 27 October restructuring the Community framework for taxation of energy products and electrity (OJ. L 283/2003)
 3. Decyzja Rady 85/257 z dnia 7 maja 1985 roku o systemie zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.Urz. 1985, L 128)
 4. Decyzja Rady 94/728/WE z 31 października 1994 roku o systemie zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.Urz. 1994, L 293)
 5. Decyzja Rady 2000/597AVE z 29 września 2000 roku o systemie zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.Urz. 2000, L 253)
 6. Financing the European Union. Commission Report on the Operation of the Own Resources System. European Commission, Brussels 14 July 2004. COM (2004) 505 final General Budget of the European Union for the Financial Year 2004, European Commission, Luxemburg 2004
 7. Kaliszuk E., Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej - dostosowania Polski, w: Polska i Unia Europejska. Stan obecny i wyzwania na przyszłość, red. U. Płowieć, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000
 8. Komar A., Gospodarka budżetowa Wspólnot Europejskich, PWE, Warszawa-Poznań 1981
 9. Krakowski J., Skąd brać pieniądze dla Unii, Rzeczpospolita" z dnia 4 maja 2006 roku
 10. Oręziak L, System finansowy Wspólnot Europejskich, w: Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, red. i koordynacja E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, IKiCHZ, Warszawa 2001
 11. Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004
 12. Oręziak L, System finansowy Wspólnot Europejskich, w: Unia Europejska, t. l, red. i koordynacja E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, IKiCHZ, Warszawa 2004
 13. Proczek M., Dochody i wydatki budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, w: Integracja Europejska w perspektywie XXI wieku. Wyzwania dla Polski, red. E. Latoszek, Elipsa, Warszawa 2003
 14. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005^ Słojewska A., Zagrożony przywilej Wielkiej Brytanii, ,.Rzeczpospolita" z dnia 25 marca 2005 r.^ ^ Słojewska A., Bielecki J., Polska broni europejskiej solidarności, "Rzeczpospolita" z dnia 10 grudnia 2005 r.^ ^ Verodnung des Rates 130/66/EWG vom 26 Mi 1966, AB1. der EG 1970, L 94
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu