BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chodak Grzegorz
Tytuł
Dzierżawienie oprogramowania jako metoda redukcji kosztów w przedsiębiorstwie - analiza ASP
Application Service Providing - AS A Cost Reduction Method
Źródło
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały (20), 2005, nr 78, s. 227-235, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Systemy informatyczne, Analiza kosztów, Internet, Outsourcing, Application Service Providing/Provisioning (ASP)
Computer system, Cost analysis, Internet, Outsourcing, Application Service Providing/Provisioning (ASP)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano zagadnienia związane z dziedziną dzierżawy oprogramowania. Zwrócono uwagę na redukcje kosztów mogącą być skutkiem wdrożenia modelu ASP. Omówiono zarys problematyki związanej z bezpieczeństwem danych i umową SLA oraz przedstawiono korzyści wynikające z wdrożenia modelu ASP. Wymieniono przykłady dostawców ASP w Polsce podzielonych wg klas oprogramowania.

The general overview about application service providing was presented. Especially a cost reduction as a result of applying ASP model was discussed. Then software security problems were analysed. The main advantages of ASP model were mentioned. Also the key-features, which ASP provider must fulfil were analysed. After that the list of polish application service providers, divided into software classes was given. Short summary closes this article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Górski M., Moda czy konieczność?, TELEINFO. nr 13/2001, 26 marca 2001 r., http://www.teleinfo.com.pl/ti/2001/l3/tl5.html
  2. Konowrocka D.. Programy na chwilę, Computerworld, 37/1999, http://www.compulerworld.pl/artykuly/15391html
  3. Susarla. A., Barua, A., and A.B. Whinston, Myths about Outsourcing to Application Service Providers, IEEE IT Professional, May-June 2001.
  4. Urbanek A., Internetowe centra danych, Networld 10/2001.
  5. Wustenhoff E., Service Level Agreement in the Data Center, Sun BluePrints™ OnLine, April 2002. http://www.sun.com/blueprints/0402/sla.pdf.
  6. www.asp.pl - portal dotyczący ASP oraz IT outsourcingu
  7. Żeleński J., Analiza outsourcingu IT jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości, Styczeń 2004, http://www.asp.pl/?uid=uuwrenoslu8ikuvuue0e&T=mat&matFull=l&matID= 1000020.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-9468
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu