BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Joanna
Tytuł
Zróżnicowanie regionalne sytuacji finansowej indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce z uwzględnieniem wybranych typów rolniczych (na podstawie FADN)
Regional Diversification of the Financial Performance of Individual Farms in Poland Taking Selected Types of Farming into Consideration (on the Basis of FADN)
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 57-61, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Indywidualne gospodarstwa rolne, Wynik finansowy, Mierniki oceny kondycji finansowej, Analiza regionalna
Individual arable farms, Financial performance, Financial condition indicators, Regional analysis
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Autorka przedstawiła przeciętne wartości wskaźników kondycji finansowej dla zbiorowości indywidualnych gospodarstw rolnych objętych systemem Polski FADN. Dane dotyczą roku 2004, a autorka przedstawiła je w ujęciu regionalnym oraz dla Polski według wybranych typów rolniczych gospodarstw.

The paper describes the average value of the financial standing indicators for group of individual farms included into Polish FADN. Data concern 2004 and have been presented for regions and for Poland according to the selected types of farming. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Augustyńska-Grzymek I. i in. 2000: Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej i zasady typologii gospodarstw rolniczych. FAPA, Warszawa, 8-20.
  2. Bednarski L. 2002: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 78-82.
  3. Golaszewski P., Urbanek P., Walińska E. 2001: Analiza sprawozdań finansowych. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Łódź, 43.
  4. Goraj L., Mańko S., Sass R., Wyszkowska Z. 2004: Rachunkowość rolnicza. Wyd. Difin, Warszawa, 79-81.
  5. Klepacki B., Boratyńska K. 2003: Analiza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw branży piwowarskiej. Roczniki Naukowe SERiA. Tom VI, zeszyt l, Warszawa-Poznań-Puławy, 89.
  6. Nowak E. 2005: Analiza sprawozdań finansowych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 222-227.
  7. Sierpińska M., Jachna T. 1994: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 9-11.
  8. Woś A. (red.) 1996: Agrobiznes. Tom 2: Mikroekonomika. Wydawnictwo Key Text, Warszawa, 63-66.
  9. Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość w 2004 r. 2005: IERiGŻ, Warszawa.
  10. Wypych M. (red.) 2000: Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy. „Absolwent", Łódź, 205, 215-217.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu