BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kagan Adam
Tytuł
Wyniki rolniczych spółdzielni produkcyjnych w 2004 roku na tle gospodarstw indywidualnych
Results of Collective Farms in 2004 Relating to Privately Owned Farms
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 62-66, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Indywidualne gospodarstwa rolne, Spółdzielczość rolnicza, Dochody rolnicze, Analiza porównawcza
Individual arable farms, Agricultural cooperation, Farm household income, Comparative analysis
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Autor porównał wyniki ekonomiczne osiągnięte przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne i gospodarstwa indywidualne w 2004 r. Analizą objął działalność rolniczą oraz nierozerwalnie z nią związane działalności pozarolnicze, w gospodarstwach tej samej wielkości ekonomicznej. Stwierdził, że rolnicze spółdzielnie produkcyjne osiągnęły lepsze wyniki ekonomiczne niż gospodarstwa indywidualne, ale większe obciążenie kosztami ubezpieczenia społecznego i gorsze warunki dostępu do funduszy pomocowych, czyniło tę formę prawno-organizacyjną mniej atrakcyjną.

The article presents a comparison of economic performance of collective farms and privately owned farms in 2004. The author analyzes agricultural as well as non-agricultural activities undertaken at farms of comparable sizes. It has been stated that collective farms performed better than privately owned farms, but costs of insurance and worse conditions of obtaining EU funds make this legal form off arm less attractive. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czyszkowska J. Grochowska Z. 1966: Efektywność gospodarowania rolniczych spółdzielni produkcyjnych w porównaniu z gospodarką indywidualną. Zakład wydawnictw CRS, Warszawa, 85-86.
  2. Goraj L., Mańko S., Sass R., Wyszkowska Z. 2004: Rachunkowość rolnicza. Difin, Warszawa, 46-52.
  3. Guzewicz W., Kagan A., Zdzieborska M. 2005: Procesy dostosowawcze w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych. Raport Programu Wieloletniego nr 13, Warszawa, 7-9, 24, 27-28.
  4. GUS 2005: Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2004 r. GUS, Warszawa.
  5. Halamska M. 1998: Dekolektywizacja rolnictwa w Europie Środkowej i jej społeczne konsekwencje. IRWIR PAN, Warszawa, 20-22.
  6. Skarżyńska A., Goraj L., Ziętek I. 2005: Metodologia SGM "2002"dla typologii gospodarstw rolnych w Polsce. Raport Programu Wieloletniego nr 4, Warszaw, 45-53.
  7. Zespół pracowników FADN 2005: Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość w 2004 r. www.fadn.pl, 50-54.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu