BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kijoch Jolanta
Tytuł
Przestrzeń realna i wirtualna we współczesnym biznesie
A Dual Nature of Contemporary Business
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2007, nr 1, s. 41-46, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo wirtualne, Rzeczywistość wirtualna, Biznes elektroniczny, Wartości w biznesie
Virtual enterprise, Virtual reality, e-business, Values ​​in business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wykreowanie przestrzeni wirtualnej umożliwiło wykorzystanie w procesie kooperacji i konkurencji firm dwóch równoległych przestrzeni: świata fizycznych zasobów oraz wirtualnego świata stworzonego przez informacje. Tworzenie wartości w przestrzeni wirtualnej jest innowacyjnym procesem, pozwalającym na konkurencyjną obsługę klienta oraz na tworzenie wartości w postaci nowych form pracy i nowych struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Creation of virtual space enables utilizing both physical resources and virtual reality driven by information in the process of co-operation and competition. Value creation in the virtual space constitutes an innovative process allowing for competitive customer service and development of new forms of work, as well as new organizational structures of the enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antczak Z., Wirtualizacja funkcji personalnej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2005, nr 5 (44).
 2. Aurik J. C., Jonk G. J., Willen R. E., Rebuilding the corporate genome, John Wiley&Sons, New Jersey 2003.
 3. Bednarski M., E-praca a zmiany w firmie, Polityka Społeczna 2004, nr 2.
 4. Bielecki T., Informatyzacja zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 5. Grudzewski W., Hejduk l., Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2002.
 6. Krawiec F., Transformacja firmy w nowej gospodarce. Koncepcje, strategie, struktury i technologie w zarządzaniu, Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, Warszawa 2005.
 7. Łamek A., Psychoterapia na odległość, Internet 2003, nr 9.
 8. Niemczyk J., Olejczyk K., Organizacja wirtualna, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 111.
 9. Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym, W. Cellary (red.), http://www.kti.ae.poznan.pl/specials/nhdr2002/
 10. Porter M. E., Miller V. E., W jaki sposób informacja wpływa na przewagę konkurencyjną, [w:] Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 11. Przegląd publikacji i opracowań dotyczących telepracy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, http://telepraca-efs.pl/files/publikacje.doc
 12. Stępień M., Doktor Elektron w akcji. Jak za pomocą Internetu zadbać o swoje zdrowie, Internet 2004, nr 12.
 13. Sznajder A., Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 14. Tapscott D., Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej, Business Press, Warszawa 1998.
 15. Warner M., Witzel M., Zarządzanie organizacją wirtualną, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 16. http://www.cyberkultura.pl/kontent.php?contid=106
 17. http://www.i-slownik.pi/1,1535,vr,lub,virtual,reality,rzeczywistość,wirtualna.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu