BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kapusta Franciszek
Tytuł
Polityka rolna a wyniki działalności gospodarczej rolniczej spółdzielni produkcyjnej
Agricultural Policy and Economic Results of Agricultural Productional Co-Operative
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 67-71, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Spółdzielczość rolnicza, Restrukturyzacja dostosowawcza, Analiza SWOT, Studium przypadku
Agricultural cooperation, Adjustment restructuring, SWOT analysis, Case study
Uwagi
synopsis, summ.
Firma/Organizacja
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rostkowicach
Abstrakt
Przedmiotem analizy były działania dostosowawcze przedsiębiorstw polskich po roku 1990, w zakresie czynników produkcji, struktury organizacyjnej produkcji, wyników produkcyjnych i finansowych, do zewnętrznych i wewnętrznych warunków gospodarowania. W opracowaniu wykorzystano materiały udostępnione przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Rostkowicach.

Performed analysis showed that there are some actions taken to align to changing circumstances. Following changes has been detected: a) decrease in number of members and employees coupled with increase in arable land area and scope of production. It resulted in increased labour productivity and in lower labour costs. Moreover, rationalization of working capital expenses (fertilizers, fodder, fuel) and of investment activity has taken place, b) organization of plant production led to narrowing of assortment. Concentration on rape and sugar beet was taking place. Other crops had minima! influence. In livestock production pigs herd was brad based on own piglets and on piglets purchased from local peasants, c) Co-operative shows stable tendency to improve financial and production results, however, there are some weaknesses, what was indicated by factor analysis, d) strong sides are not fully utilized. There is a need to exploit opportunities and to eliminate threats steaming from situation on the market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dudycz T, Wrzosek S. 2003: Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym. Wyd AE, Wrocław, 51-70.
 2. Gierszewska G, Romanowska M. 1994: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa, 173-190.
 3. Jog V, Suszyński C. 1993: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa CIM, Warszawa, 34-47.
 4. Kapusta F. 1976: Zmiany struktury agrarnej i kierunków produkcji rolniczej w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. PWN, Warszawa, 11.
 5. Kapusta F. 1997: Zastosowanie metody analizy wskaźnikowej do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa rolniczego, w: Przedsiębiorczość i problemy ekologii a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. AR, Szczecin, 160.
 6. Kapusta F. 2004: Przemiany rolnictwa polskiego w latach 1950-2002 i ich konsekwencje gospodarcze, [W]: Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych w rolnictwie i gospodarce żywnościowej. Wyd. SGGW, T. XI, Warszawa, 113.
 7. Kopeć B. 1983: Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych. AR, Wrocław, 172.
 8. Marszałkowicz T. 1972: Metody statystyczne w badaniach ekonomiczno-rolniczych. PWN, Warszawa, 187-194.
 9. Sierpińska M, Wędzki D. 1997: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN PWN, Warszawa, 35-72.
 10. Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości, Dz. U 1990 nr 6, poz. 36.
 11. Woś A. 2000: Rolnictwo polskie 1945-2000. Porównawcza analiza systemowa. IERiGŻ, Warszawa, 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu